16.05.2017

Savunmanın bilirkişisi Prof. Faustmann’a sorular

Bugün dava tarafları Zschäpe’nin eski avukatları Heer, Stahl ve Sturm tarafından davet edilmiş olan ve Prof. Saß’ın raporunda kullanmış olduğu yöntemle ilgili eleştiride bulunan Prof. Faustmann’a sorularını yönelttiler.

Faustmann’ın Saß’ın raporunda eleştirdiği esas noktanın, tüm  sadeliğiyle yardımcı bir nokta olduğu anlaşıldı: Saß psikiyatrinin bir doğa bilimi olmadığını ve adli pskiyatrinin özel durumlara dair öngörülerde bulunan bir biliim olarak öznel tahminlerden ve deneyime dayalı bilgilerden bağımsız olmadığını vurguluyor. Adli-psikiyatrik bir bilirkişi raporunun temel niteliği ona göre bu nedenle konuya yönlik malzemesini düzenlemesi, kendi içerisinde tutarlı ve alıcısı (ki bu durumda mahkeme) için anlaşılır ve makul olmasıdır.

Okumaya devam et

03.05.2017

Prof. Bauer’in bilirkişi raporu. Ve ayrıca: Bir sonraki duruşma ancak 16.05.2017 tarihinde görülecek.

Bugün Zschäpe’nin avukatları Grasel ve Borchert’in kendilerinin çağırmış olduğu Freiburglu bilirkişi Prof. Bauer sorgulandı. Şu ana kadar mahkemede bilirkişi olmaktan ziyade psikoloji alanında popüler bilim eserleri yazarı olarak öne çıkan Bauer, Zschäpe’yi tutukluluğu esnasında 14 saat boyunca gözlemlemiş ve buna dayanarak 50 sayfalık bir bilirkişi raporu hazırlamıştı. Raporda Zschäpe’nin suçların işlendiği dönemlerde „ağır derecede bağımlı kişilik bozukluğu“ göstermesinden dolayı cezai sorumluluğunun sınırlı olduğu sonucuna varmıştı.

Bauer’in raporunu sunmasının öncesinde bir kez daha bu davada tipik olan aralar verildi: Önce avukat Heer’in acilen, meslektaşı Grasel’in Bauer’in ifadesinina alınması için vermiş olduğu delil tespiti dilekçesinin bir kopyasına ihtiyacı oldu. Okumaya devam et

27.04.2017

Bilirkişi Prof. Faustmann’ın yöntem-eleştirel raporu

Zschäpe’nin eski avukatları tarafından çağrılan Prof. Faustmann’ın bilirkişi olarak dinlenip dinlenmeyeceğine dair son günlerde süren tüm tartışma çok sayıda spekülasyona yol açsa da bir bardak suda koparılan fırtınadan ileriyle gitmedi. Heyet başkanı hakim Götzl, bugünkü duruşmanın başında tartışmayı yeniden başlatmak yerine Prof. Faustmann’dan yerini almasını istedi, ona bilirkişilere yönelik talimatları verdi ve raporunu sunmasını istedi.

Bunun ardından Faustmann iki saat boyunca, eski avukatların dilekçesi üzerine zaten Salı günü tüm dava taraflarına dağıtılmış olan raporunu okudu.

Sorular bugün sorulmadı. Heyet başkanı Prof. Faustmann’ın soruları yanıtlamak üzere 16 Mayıs 2017 günü çağrılacağını bildirdi.

Okumaya devam et

26.04.2017

Savunmanın çağırdığı bilirkişiyle ilgili çekişme

Duruşma gününün başlangıcında Federal Savcılık, savunmanın bilirkişi Prof. Faustmann’ın sorgulanması için vermiş olduğu dilekçeyle ilgili görüş bildirdi. Buna göre dilekçenin reddedilmesi gerekiyordu. Bunun nedeni kısaca Faustmann’ın “yöntem eleştirisinde bulunan” açıklamalarının mahkemenin dinlemiş olduğu bilirkişi Saß’ın ve raporunun yeterliği hakkında şüphe uyandırmamasıydı.

Bunun ardından bu görüşün yazılı bir kopyasını almak isteyen Zschäpe’nin avukatları Heer, Stahl ve Sturm arasında yakışıksız bir söz alışverişi başladı. İsteklerinin nedeni -yine ve yine sadece onların- ifade edilenleri takip edememiş olmalarıydı. Federal Savılık temsilcisi Diemer  daha da ileri giderek Federal Savcılık görüş bildirirken savunmanın sessizce dinlemesi ve sözlerini kesmemesi gerektiğini söyledi.  Okumaya devam et

25.04.2017

“Sanık (hükümlülük durumunda) böylesi bir süreci hesaba katmamıştı.”

Mahkeme bugün ilk olarak Federal Savcılığın Wohlleben’in savunmasının Paskalya tatili haftasında vermiş olduğu delil tespiti dilekçeleriyle ilgili görüşünü dinledi. Bunun dışında Anayasayı Koruma Dairesi muhbiri Temme’nin algısıyla ilgili görüş bildirmek üzere Yozgat’ın müdahil avukatları tarafından çağrılması planlanan bir bilirkişi (bkz. 05.04.2017 tarihli blog) hakkında konuşuldu. Federal Savcılık müdahil avukatlatın temelde kendi girişimleriyle birini çağırma yetkilerinin olmadığı tezini savundu, Yozgat’ın müdahil avukatları buna ayrıntılı bir cevap verdi. Mahkeme bu konuya yönelik tavrını henüz belli etmedi.

Okumaya devam et

06.04.2017

Mahkemenin programı bugün çok kısıtlıydı. Duruşma bildirilen birkaç görüş ve Wohlleben’in savunmasının verdiği iki delil tespiti dilekçesinin ardından daha 11:20’de sona erdi.

Dava şimdi Paskalya tatiline giriyor ve 25.04.2017 Salı günü devam edilecek. 26 ve 27.04 tarihlerinde muhtemelen Zschäpe’nin avukatları Heer, Stahl ve Sturm’un çağırmış oldukları bilirkişi dinlenecek.

05.04.2017

Bir kez daha muhbir Temme

Wohlleben’in savunmasının taraflılık nedeniyle red talebi beklendiği üzere, gerekçesiz olduğu nedeniyle reddedildi.

Yarın gelmek üzere davet edilmiş olan Prof. Bauer (Zschäpe’nin kendisine inceleme konuşmalarında anlatmış olduklarının tanığı olarak) ve Prof.Saß’ın (bilirkişi olarak) davetleri yine iptal edildi: Zschäpe’nin avukatı Grasel, Bauer’in bir tanık sorgusu için susma yükümlülüğünden muaf tutulamayacağını duyurdu. Savunma şimdi Bauer’i 3 ve 4 Mayıs günlerinde bilirkişi olarak gelmesi için çağırdı. Ceza Muhakemeleri Usülü Kanunu’na göre mahkemenin de onu bilirkişi olarak dinlemesi gerekecek.

Yozgat’ın müdahil avukatları, Londra Üniversitesi’nin “adli mimari” ekibinden bir araştırmacıyı bilirkişi olarak çağırmak istediklerini duyurdular. Bu ekip Halit Yozgat’ın Kassel’deki cinayet yerinin zahmetli bir rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmişti. Ve bu rekonstrüksiyon Andreas Temme’nin olay yerinde olduğu halde ne silah seslerini duyduğu ne de Yozgat’ın cesedini gördüğü iddialarını (bununla ilgili olarak bkz. NSU mahkemesinin basın toplantısı daveti) çürütüyordu.

Müdahil davacılar da mahkemenin Temme’nin ifadelerinin tamamına inanmak istediğini belli etmesinin ardından (bkz. 12.07.2016) bilirkişilerini kendileri çağırdılar. Bilirkişi 10.05 tarihinde dinlenecek.

Bunun dışında çeşitli görüşler bildirildi. Örneğin Wohlleben’in savunmasının Heilbronn’daki olay yerinin yakınında “FBI ajanlarının” bulunduğu iddiasına yönelik delil tespiti dilekçesi hakkında.

Yarın da bu konu hakkında görüşülecek, ayrıca Wohlleben’in savunması başka delil tespiti dilekçeleri de vereceğini duyurdu. Yarın için planlanan başka bir program yok.

30.03.2017

Guguk Kuşu – Zschäpe’nin savunmasından psiko-dilekçe

Bugünkü duruşmanın içeriksel doruk noktası (ya da dibe vurduğu nokta) Zschäpe’nin avukatı Grasel’ın verdiği bir delil tespiti dilekçesi oldu: Zschäpe’yi cezaevinde toplamda dört gün boyunca ziyaret etmiş olan psikiyatrist Prof. Bauer, Zschäpe’nin “ağır bir bağımlı kişilik bozukluğu” nedeniyle olayların gerçekleştiği sırada sınırlı cezai sorumluluğa sahip olduğunu kanıtlamak üzere bilirkişi olarak ifade vermeliydi. Bauer önümüzdeki günü mahkemeye gelmek için müsaitti.

Bu dilekçe avukatlar Borchert ve Grasel’in Zschäpe’yi hiçbir şeyin farkında olmayan, pasif biri olarak göstermeye dayalı savunma stratejilerinin mantıklı bir sonucu. Onu şimdi de Böhnhardt ve Mundlos’un bağımlı bir eklentisi gibi göstermeye çalışıyorlar. Okumaya devam et

29.03.2017

Hakimin reddi tangosunda sıradaki dans

8 ve 9 Mart ve takibenki haftalarda verilen hakimin taraflılık nedeniyle reddi dilekçelerinin hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Mahkeme Zschäpe’nin savunmasının son iki hafta içerisinde verdiği dilekçeleri geri almış olduğunu belirtti. Bunun nedeni Zschäpe’nin savunmasının kısa süreliğine yürüttüğü takım çalışmasının yine sona ermiş olduğunu gösteren bir yazışmaydı: Başlangıcı Zschäpe’nin kendisi heyet başkanına verdiği bir mektupla yaptı. Mektupta avukatları Heer, Stahl ve Sturm’un onun adına vermiş oldukları son red dilekçeleriyle ilgili kendi fikrinin hiç sorulmamış olduğunu, kendisinin bu dilekçeleri istemediğini iddia ediyordu. Heer, Stahl ve Sturm uzun bir  yazılı beyanla avukatlar Borchert ve Grasel’in Zschäpe’nin dilekçelere onay vermiş olduğunu kendilerine defalarca temin ettiklerini söylediler. Borchert ve Grasel ise bunu reddederek Heer, Stahl ve Sturm’u susma yükümlülüklerine uymamakla suçladılar. Okumaya devam et

09.03.2017

Zschäpe’nin savunmasından red dilekçesi ve: Mahkeme duruşmaya 23.03.2017’ye kadar ara veriyor

Wohlleben’in savunmasının dün tüm hakimleri reddetmesinin ardından avukat Heer bugün Beate Zschäpe’nin heyet başkanına karşı taraflılık nedeniyle verdiği red dilekçesini okudu.  Bu red de temelde duruşmanın son aylarda fazla hızlandırılmaması göz önüne alınarak yeni dilekçeler için belli bir süre verilmesiyle gerekçelendiriliyordu.

Duruşma günü  bunun dışında sürekli verilen aralarla geçti. Savunmaların “kendi içlerinde görüşmeleri” için 30 dakika, 20 dakikalık bir ara talebinin reddediliği bir mahkeme kararının verilmesi için 20 dakika…

Verilen çeşitli red dilekçeleri nedeniyle 14-16.03 arasındaki ve 21 ile 22.03 tarihlerindeki duruşmalar iptal oldu. Duruşmalara 23.03.2017 Perşembe günü devam edilecek. Okumaya devam et