16.06.2016

Tanık „Görlitz“ Anayasayı Koruma Dairesi’nin kaldırılması için yine iyi sebepler sundu

Bugün bir kez daha Anayasayı Koruma Dairesi’nin NSU bağlamındaki rolünün ortaya çıkmasını ne pahasına olursa olsun önlemek istediğini ve bu nedenle sorulara cevap vermeyi reddetmek için hiçbir yolun utanç verici ya da yüzsüzce olmadığını defalarca göstermiş olan tanık “Reinhardt Görlitz” mahkeme önüne çıktı. (bkz 01.07.2015, 29.07.2015 ve 02.03.2016 tarihli bloglar.)

Tanık bugün de hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Özellikle de Brandenburg, Thüringen ve Saksonya Anayasayı Koruma Daireleri arasında geçen ve Szczepanski’nin ortadan kaybolan Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt hakkında verdiği bilgilerle ne yapılacağının konuşulduğu görüşmeler hakkında hiçbir şey bilmediğini öne sürdü. Daha önce anlattıklarının çoğu gibi buna inanmak da çok zor: Bir yandan tabii ki çok önemli bir bilgi söz konusu. Bilgiler iletilmiş olsaydı NSU üyeleri tutuklanabilirdi ve ne Ceska cinayet serisi ne de diğer suçlar işlenmiş olurdu. Ama Görlitz her şeyden önce Szczepanski’den sorumluydu ve bu nedenle kaynak koruma sebebiyle bile bilgilendirilmiş olması gerekiyordu. Çünkü bu bilgilerin aktarımının Szczepanski’ye bir etkisi olabilirdi.

15.06.2016

“Çat pat me olacak?” Peki ya hafızaya ne olacak?

Bugünün tek tanığı, Chemnitzli Blood and Honour şefi Jan Werner’in Nazi müzik grubu Landser’e karşı yürütülen soruşturma kapsamında 1998-2001 yılları arasında dinlenen telefon kayıtları hakkında bilgi veren bir Berlin Eyalet Kriminal Dairesi soruşturmacısıydı. Werner 25.08.1998 tarihinde Brandenburglu muhbir Carsten Szczepanski’ye ait bir cep telefonuna “çat pat ne olacak?” diye bir SMS göndermişti. Bu tabii ki Werner’in Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt için ateşli bir silah tedarik etmesi gerektiği ve bu yüzden Szczepanski ile bağlantı içerisinde olduğu ve böylelikle tabii ki ortadan kaybolan üçlüyü tutuklamak için bir imkan doğmuş olduğuna dair bir işaretti. Brandenburg Anayasayı Koruma dairesi bu imkana engel olmuştu (bkz. 15.03.2016 tarihli blog ve 2.6.2016 tarihli (Almanca) basın açıklaması). Okumaya devam et

08.06.2016

Konu yine Carsten Schultze’nin eskiden vermiş olduğu ifadeler

Mahkeme bugün yeniden, Carsten Schultze’nin NSU’nun 2011 yılında kendini açığa çıkarmasından sonra vermiş olduğu ifadelerle ilgilendi.

Önce, olay zamanında 19-20 yaşlarında olan Schulze’ye o zaman gençlik ceza hukukunun uygulanıp uygulanamayacağı konusunda bilirkişi Prof. Leygraf yine rapor verdi. Bir kez daha Schulze’nin kendisine vermiş olduğu bilgileri ayrıntılı şekilde aktardı. Schultze’nin Nazi camiasındaki faaliyetlerine yönelik anlattıklarından edindiği izlenim müdahil davacılardan çoğunun algısıyla örtüşüyordu: Schultze olanların tümünü bir macera olarak anlatıp içerikleri bir kenara bırakıyordu: “Anlattıkları izci romantizminden daha fazla gibiydi.” Okumaya devam et

07.06.2016

Wohlleben’in savunmasından başarısız bir girişim daha – muhbir Tino Brandt yeniden sorgulandı

Bugünün tek tanığı eski “Thüringen Vatan Koruma” yöneticisi ve muhbir Tino Brandt’tı. Brandt henüz 2014 yılında Münih’te günlerce ifade vermişti (bkz. 15.07.2014, 16.07.2014, 23.09.2014 ve 24.09.2014). Bugün Wohlleben’in savunmasının verdiği dilekçe üzerine cinayet silahı Ceska’nın ödemesiyle ilgili olarak bir kez daha mahkemeye çağrıldı.

Savunma bu şekilde sanık Carsten Schultze’nin silahın parasını Ralf Wohlleben’den aldığına dair verdiği ifadeler hakkında şüphe uyandırmak istiyordu. Hiçbir inandırıcılığı olmayan Brandt’ın verdiği ifadelerin buna nasıl yardımcı olacağı bir muamma. Ve Brandt’ın ifadesi gerçekten de hiçbir önemli bilgi içermiyordu: Okumaya devam et

02.06.2016

Müdahil davacılar olayların aydınlatılmasını talep ediyor – Delil tespiti dilekçelerinin “ne pahasına olursa olsun” reddedilmesine itiraz

Bugünkü duruşmanın büyük kısmı, müdahil davacıların mahkemenin son aylarda merkezi önem taşıyan delil tespiti dilekçelerine yönelik verdiği red kararlarına itiraz etmesiyle geçti.
İlk olarak iki polis memuru Wohlleben’in maddi durumu ve Schultze’nin polise vermiş olduğu başka bir ifadeyle ilgili olarak sorgulandılar,ama bu ifade dava açısından önemli bir yeni bilgi sağlamadı.

Ardından müdahil davacıların merkezi önem taşıyan delil tespiti dilekçelerine yönelik kapsamlı itirazları geldi. İtiraz edilenler arasında Chemnitz’li NSU destekçisi Thomas Starke’nin hattına ait kısa mesajların okunması, 11 Kasım 2011’de Federal Anasayası Koruma Dairesi’nde imha edilen ve daha sonra eski hallerine getirilen dosyaların dava kapsamında incelenmesi, Zwickaulu muhbir Ralf Marschner’in sorgusu (bkz. 20.04.2016 ve 11.05.2016 tarihli bloglar) ve NSU’nun Chemnitz Blood and Honour üyeleri aracılığıyla silahlanma planları hakkında bilgi vermiş olan eski muhbir Szcepanski ile ilgili dosyaların dava kapsamında incelenmesine (bkz. kendisinden sorumlu olan muhbir yöneticisinin son ifadesiyle ilgili 02.03.2016 tarihli blog) yönelik red kararları vardı. Okumaya devam et

01.06.2016

Carsten Schultze’nin eskiden vermiş olduğu ifadeler hakkında

Bugün sorgulanan tek tanık, sanık Carsten Schultze’nin polis tarafından gerçekleştirilen ilk sorgusunda hazır bulunmuş olan bir Federal Kriminal Dairesi memuresiydi. Schultze bu sorguda (Nazi camiasındaki faaliyetleriyle ilgili bastırmış olduklarını yeniden hatırlamaya çalışmak için kendini görünür şekilde zorlayarak) Ceska tabancanın satışını büyük oranda daha sonra mahkemede vermiş olduğu ifadedekine benzer şekilde anlatmıştı. Özellikle de Wohlleben’in oynadığı rolle ilgili ifadesi hi değişmedi: Wohlleben onu “Schult’a git” diyerek Nazi camiasının dükkanı “Madley”ye yollamıştı. Schultze silahı oradan almıştı. Okumaya devam et

31.05.2016

Böhnhardt, Zschäpe ve Mundlos’un Keupstraße saldırısı sonrasındaki tatili

Bugün üç tanık, Böhnhardt, Zschäpe ve Mundlos’un 2004 yazında Köln’de Keupstraße’de gerçekleşen çivili bomba saldırısının birkaç hafta sonrasında Almanya’nın kuzeyinde yaptıkları tatille ilgili olarak ifade verdi. Beate Zschäpe, saldırının sonrasında kendisi ve ikili arasında buz gibi bir hava olduğunu iddia etmişti. Frühlingstraße’de bulunan tatil fotoğrafları bunun aksine üçlünün rahat ve neşeli olduğunu gösteriyordu. Bugün (delil ve tanıklıkları bir nevi derleyip toparlamak için) bir kamp alanı işletmecisi ve belgeleri incelemiş olan iki polis memuru sorgulandı.

12.05.2016

Jena’da silah ticareti ve Beate Zschäpe’den önemsiz açıklamalara devam

Bugün önce Jena’nın kriminal çevresinden bir üyenin sanık sorgusunu gerçekleştirmiş olan Federal Kriminal Dairesi’nden bir polis memuru sorgulandı. Tanık, Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde bir süre gitgel yaşadıktan sonra ifade vermeyi reddetmişti (bkz. 16.02.2016, 13.04.2016 ve 28.04.2016 tarihli bloglar). Sorgu memuru, tanığın polise 2000’li yıllarda organize Jena suçlularına silah tedarik eden kişilerden biri olarak „Apoldalı Müller“ diye bir kişinin ismini vermiş olduğunu anlattı. Bu tarif, cinayet tabancası Ceska’nın satıcısı olarak teşhis edilmiş olan İsviçreli Hans Ulrich Müller’e uyuyordu.

Tanık kendilerini Nazi olarak gören kriminal camianın politik Nazilerle işbirliğiyle ilgili olarak da bilgi vermişti. Böhnhardt ve Mundlos muhtemelen grubun liderleriyle buluşmuşlardı. Muhtemelen bir „borç alma“ söz konusu olmuştu. Okumaya devam et

11.05.2016

Mahkeme boşa zaman harcamaya ve olayların ciddi şekilde aydınlatılmasını önlemeye devam ediyor

Mahkeme bugün çeşitli belgeleri okudu.

Bunun dışında Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt’ın 2004 yılında, Köln’de Keupstrasse’de gerçekleşen saldırının kısa süre ardından yaptıkları bir tatilden fotoğraflar incelendi. Bu fotoğraflar üçlü arasında kaygısız, neşeli bir hava olduğunu gösteriyordu. Bu da Zschäpe’nin Köln’deki saldırıyı öğrenmesinin ardından aralarının buz gibi olduğuna yönelik yaptığı açıklamanın tamamen tersiydi. Okumaya devam et

10.05.2016

Mahkeme heyetinin muhbirlerin olaylarla ilgisini ortaya çıkarmamak için yoğun çabası

Duruşma günü ilk olarak Zschäpe’nin savunmasının davanın durdurulması için verdiği dilekçelerin reddedildiği kararının duyurulmasıyla başladı. Bunun ardından Federal Kriminal Dairesi’nden bir kadın komiser Eisenach’daki saldırının ardından Böhnhardt ve Mundlos’un ölümüne yönelik yayınlanan radyo haberlerine dair araştırmalarıyla ilgili olarak bir kez daha sorgulandı.

Mahkeme kısa duruşma gününün devamını müdahil davacıların; Böhnhardt, Zschäpe ve Mundlos’un kriminal tanıdık çevreleriyle ve üçlünün Chemnitz’de kaldıkları sırada şehirde olduklarına, gerçekleştirmiş oldukları ve planladıkları saldırılara ve destekçileri ile ilgili raporların varlığına rağmen neden tutuklanmamış oldukları sorusuyla ilgili delil tespiti dilekçelerini reddederek geçirdi. Okumaya devam et