31.05.2017

Hakimin taraflılık nedeniyle reddi için verilen dilekçe ve Hamsin Yortusu tatili

Wohlleben’in savunması, delil tespiti dilekçelerinin dün reddedilmesine dayanarak tüm hakimlere karşı red dilekçesi verdi.

İlgili hakimlerin bu dilekçeyi gerekçesiz olduğu nedeniyle reddetmek için çok zamanları olacak. Yarınki duruşma iptal oldu ve davaya ancak Hamsin Yortusu tatilinin ardından 20.06 tarihinde devam edilecek. 20.-22.06 tarihleri için somut bir delil programı henüz mevcut değil.

30.05.2017

Zschäpe’nin savunmasından geciktirme taktikleri. Ve: Mahkemenin yaz tatilinden önce karar vermeyecek olması çok mümkün

Bugün bilirkişi Prof. Saß mahkemeye geldi. Kendisinin savunma tarafından çağrılan bilirkişiler Prof. Faustmann ve Prof. Bauer’in raporlarının kendi raporuna ne derecede etkisi olduğu hakkında görüş bildirmesi gerekiyordu. Bugün bildirdiği tamamlayıcı görüş taraflara dün faks ile önceden yollanmıştı. Saß, meslektaşı Faustmann’ın yöntem eleştirisinin değerlendirmesi üzerinde bir etkisi olmadığını düşünüyordu ve tarafların Bauer’in raporunun çok temel mesleki eksikliklerle dolu olduğuna yönelik değerlendirmesine katılıyordu. Zschäpe’nin Bauer tarafından incelenmesi esnasında yaptığı açıklamalar da değerlendirmesini değiştirmeyecekti. Bauer ve Faustmann’ın raporlarıyla ilgili söyleyebileceğimiz her şeyi söyledik (Bauer için bkz. 03.05. ve 18.05.2017, Faustmann için bkz. 16.05.2017 tarihli raporlar). Okumaya devam et

24.05.2017

Tanıklıklar sona ermeden son adımlar

Beate Zschäpe’nin annesi bugün yine mahkemeye ifade vermeyi reddetti, ama 2011 yılında polis tarafından gerçekleştirilmiş olan sorgusunun değerlendirilmesine rıza gösterdi. Bu sorgu onu o zamanlar sorgulamış olan bir polis memuru tarafından sunuldu. Sorgu özelikle de Beate Zschäpe’nin çocukluğu ve gençliğine ve annesiyle arasındaki anlaşmazlığa dair bilgiler içeriyordu. Tanığın söylediğine göre kızının politik tutumu bu anlaşmazlığın önemli bir sebebiydi.

Ardından Yozgat’ın müdahil davacıları Prof. Bauer’i taraflılık nedeniyle reddettiler. Bauer mahkemedeki utanç verici taraflı çıkışını (bkz. 18.05.2017 tarihli blog) sonradan iyice taçlandırdı: Yayınlanan eleştirel haberlere tepki olarak „Welt“ gazetesine maille raporunu yolladı ve Zschäpe’nin „cadı yakma“ kurbanı olduğundan şikayetçi oldu. Bununla ilgili görüş bildirmeye gerek yok, Bauer’in münasabetsizliği apaçık ortada. Avukat Heer daha red dilekçesi duyurulduğunda açık şekilde eğleniyormuş gibiydi. Okumaya devam et

18.05.2017

Bilirkişi Prof. Bauer: “Profesör kılığı altında bir karakter tanığı”

Dava katılımcıları bugün bilirkişi Prof. Bauer’e (raporu için bkz. 03.05.2017 tarihli blog) sorularını yönelittiler. Raporda yazanların kağıt ziyanı olduğu daha raporunu sunmasının ardından belli olmuştu. Bu izlenim bugün daha da kuvvetlendi:

Bauer, Zschäpe’yi ilk önce doktor olarak ziyaret etmişti. Ancak Zschäpe’nin Böhnhardt’ın ona şiddet uyguladığını anlatmasının ve onun da bunu avukatlara bildirmesinin ardından, avukatlar ondan bir bilirkişi raporu hazırlamasını istemişlerdi. Ancak kendisinin buna rağmen tarafsız bir rapor hazırlayacak durumda olduğunu zannediyordu ve güvene dayalı hasta-doktor ilişkisinin normalde nesnel ve tarafsız bir bilirkişi raporunun hazırlanmasında bir engel olarak görüldüğü bilgisi de onu bu görüşünden vazgeçirmemişti.

Okumaya devam et

17.05.2017

Son delil tespiti dilekçeleri

Mahkemenin delil tespiti dilekçelerinin verilmesi için verdiği müddet bugün doldu ve gerçekten de verilen birkaç dilekçe daha oldu.

Zschäpe’nin avukatı Grasel, Beate Zschäpe’nin annesinin daha önce vermiş olduğu ifadenin dikkate alınması için dilekçe verdi. Zschäpe’nin annesi mahkemede ifade vermeyi reddetmiş ve polise vermiş olduğu ifadenin değerlendirilmesine de karşı çıkmıştı. Polise verdiği ifadeye yönelik kararını şimdi -bilirkişi Bauer’in de annenin vermiş olduğu bilgilere dayanmasının ardından- geri aldı. Ancak mahkemede ifade vermeyi yeniden reddedip reddetmeyeceği tam olarak bilinmediğinden mahkeme onu önümüzdeki hafta tanık olarak ifade vermek üzere yeniden çağırdı. Ama kendisinin ifade vermeyeceği ve eski ifadesinin dikkate alınacağı olası gözüküyor; mahkeme bu nedenle onu o zamanlar sorgulamış olan bir polis memurunu da çağırdı. Okumaya devam et

16.05.2017

Savunmanın bilirkişisi Prof. Faustmann’a sorular

Bugün dava tarafları Zschäpe’nin eski avukatları Heer, Stahl ve Sturm tarafından davet edilmiş olan ve Prof. Saß’ın raporunda kullanmış olduğu yöntemle ilgili eleştiride bulunan Prof. Faustmann’a sorularını yönelttiler.

Faustmann’ın Saß’ın raporunda eleştirdiği esas noktanın, tüm  sadeliğiyle yardımcı bir nokta olduğu anlaşıldı: Saß psikiyatrinin bir doğa bilimi olmadığını ve adli pskiyatrinin özel durumlara dair öngörülerde bulunan bir biliim olarak öznel tahminlerden ve deneyime dayalı bilgilerden bağımsız olmadığını vurguluyor. Adli-psikiyatrik bir bilirkişi raporunun temel niteliği ona göre bu nedenle konuya yönlik malzemesini düzenlemesi, kendi içerisinde tutarlı ve alıcısı (ki bu durumda mahkeme) için anlaşılır ve makul olmasıdır.

Okumaya devam et

03.05.2017

Prof. Bauer’in bilirkişi raporu. Ve ayrıca: Bir sonraki duruşma ancak 16.05.2017 tarihinde görülecek.

Bugün Zschäpe’nin avukatları Grasel ve Borchert’in kendilerinin çağırmış olduğu Freiburglu bilirkişi Prof. Bauer sorgulandı. Şu ana kadar mahkemede bilirkişi olmaktan ziyade psikoloji alanında popüler bilim eserleri yazarı olarak öne çıkan Bauer, Zschäpe’yi tutukluluğu esnasında 14 saat boyunca gözlemlemiş ve buna dayanarak 50 sayfalık bir bilirkişi raporu hazırlamıştı. Raporda Zschäpe’nin suçların işlendiği dönemlerde „ağır derecede bağımlı kişilik bozukluğu“ göstermesinden dolayı cezai sorumluluğunun sınırlı olduğu sonucuna varmıştı.

Bauer’in raporunu sunmasının öncesinde bir kez daha bu davada tipik olan aralar verildi: Önce avukat Heer’in acilen, meslektaşı Grasel’in Bauer’in ifadesinina alınması için vermiş olduğu delil tespiti dilekçesinin bir kopyasına ihtiyacı oldu. Okumaya devam et

27.04.2017

Bilirkişi Prof. Faustmann’ın yöntem-eleştirel raporu

Zschäpe’nin eski avukatları tarafından çağrılan Prof. Faustmann’ın bilirkişi olarak dinlenip dinlenmeyeceğine dair son günlerde süren tüm tartışma çok sayıda spekülasyona yol açsa da bir bardak suda koparılan fırtınadan ileriyle gitmedi. Heyet başkanı hakim Götzl, bugünkü duruşmanın başında tartışmayı yeniden başlatmak yerine Prof. Faustmann’dan yerini almasını istedi, ona bilirkişilere yönelik talimatları verdi ve raporunu sunmasını istedi.

Bunun ardından Faustmann iki saat boyunca, eski avukatların dilekçesi üzerine zaten Salı günü tüm dava taraflarına dağıtılmış olan raporunu okudu.

Sorular bugün sorulmadı. Heyet başkanı Prof. Faustmann’ın soruları yanıtlamak üzere 16 Mayıs 2017 günü çağrılacağını bildirdi.

Okumaya devam et

26.04.2017

Savunmanın çağırdığı bilirkişiyle ilgili çekişme

Duruşma gününün başlangıcında Federal Savcılık, savunmanın bilirkişi Prof. Faustmann’ın sorgulanması için vermiş olduğu dilekçeyle ilgili görüş bildirdi. Buna göre dilekçenin reddedilmesi gerekiyordu. Bunun nedeni kısaca Faustmann’ın “yöntem eleştirisinde bulunan” açıklamalarının mahkemenin dinlemiş olduğu bilirkişi Saß’ın ve raporunun yeterliği hakkında şüphe uyandırmamasıydı.

Bunun ardından bu görüşün yazılı bir kopyasını almak isteyen Zschäpe’nin avukatları Heer, Stahl ve Sturm arasında yakışıksız bir söz alışverişi başladı. İsteklerinin nedeni -yine ve yine sadece onların- ifade edilenleri takip edememiş olmalarıydı. Federal Savılık temsilcisi Diemer  daha da ileri giderek Federal Savcılık görüş bildirirken savunmanın sessizce dinlemesi ve sözlerini kesmemesi gerektiğini söyledi.  Okumaya devam et

25.04.2017

“Sanık (hükümlülük durumunda) böylesi bir süreci hesaba katmamıştı.”

Mahkeme bugün ilk olarak Federal Savcılığın Wohlleben’in savunmasının Paskalya tatili haftasında vermiş olduğu delil tespiti dilekçeleriyle ilgili görüşünü dinledi. Bunun dışında Anayasayı Koruma Dairesi muhbiri Temme’nin algısıyla ilgili görüş bildirmek üzere Yozgat’ın müdahil avukatları tarafından çağrılması planlanan bir bilirkişi (bkz. 05.04.2017 tarihli blog) hakkında konuşuldu. Federal Savcılık müdahil avukatlatın temelde kendi girişimleriyle birini çağırma yetkilerinin olmadığı tezini savundu, Yozgat’ın müdahil avukatları buna ayrıntılı bir cevap verdi. Mahkeme bu konuya yönelik tavrını henüz belli etmedi.

Okumaya devam et