12.05.2016

Jena’da silah ticareti ve Beate Zschäpe’den önemsiz açıklamalara devam

Bugün önce Jena’nın kriminal çevresinden bir üyenin sanık sorgusunu gerçekleştirmiş olan Federal Kriminal Dairesi’nden bir polis memuru sorgulandı. Tanık, Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde bir süre gitgel yaşadıktan sonra ifade vermeyi reddetmişti (bkz. 16.02.2016, 13.04.2016 ve 28.04.2016 tarihli bloglar). Sorgu memuru, tanığın polise 2000’li yıllarda organize Jena suçlularına silah tedarik eden kişilerden biri olarak „Apoldalı Müller“ diye bir kişinin ismini vermiş olduğunu anlattı. Bu tarif, cinayet tabancası Ceska’nın satıcısı olarak teşhis edilmiş olan İsviçreli Hans Ulrich Müller’e uyuyordu.

Tanık kendilerini Nazi olarak gören kriminal camianın politik Nazilerle işbirliğiyle ilgili olarak da bilgi vermişti. Böhnhardt ve Mundlos muhtemelen grubun liderleriyle buluşmuşlardı. Muhtemelen bir „borç alma“ söz konusu olmuştu. Okumaya devam et

11.05.2016

Mahkeme boşa zaman harcamaya ve olayların ciddi şekilde aydınlatılmasını önlemeye devam ediyor

Mahkeme bugün çeşitli belgeleri okudu.

Bunun dışında Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt’ın 2004 yılında, Köln’de Keupstrasse’de gerçekleşen saldırının kısa süre ardından yaptıkları bir tatilden fotoğraflar incelendi. Bu fotoğraflar üçlü arasında kaygısız, neşeli bir hava olduğunu gösteriyordu. Bu da Zschäpe’nin Köln’deki saldırıyı öğrenmesinin ardından aralarının buz gibi olduğuna yönelik yaptığı açıklamanın tamamen tersiydi. Okumaya devam et

10.05.2016

Mahkeme heyetinin muhbirlerin olaylarla ilgisini ortaya çıkarmamak için yoğun çabası

Duruşma günü ilk olarak Zschäpe’nin savunmasının davanın durdurulması için verdiği dilekçelerin reddedildiği kararının duyurulmasıyla başladı. Bunun ardından Federal Kriminal Dairesi’nden bir kadın komiser Eisenach’daki saldırının ardından Böhnhardt ve Mundlos’un ölümüne yönelik yayınlanan radyo haberlerine dair araştırmalarıyla ilgili olarak bir kez daha sorgulandı.

Mahkeme kısa duruşma gününün devamını müdahil davacıların; Böhnhardt, Zschäpe ve Mundlos’un kriminal tanıdık çevreleriyle ve üçlünün Chemnitz’de kaldıkları sırada şehirde olduklarına, gerçekleştirmiş oldukları ve planladıkları saldırılara ve destekçileri ile ilgili raporların varlığına rağmen neden tutuklanmamış oldukları sorusuyla ilgili delil tespiti dilekçelerini reddederek geçirdi. Okumaya devam et

28.04.2016

Yine Thüringen’in kriminel çevresinden tanıklar

Bugünün tek tanığı, Thüringen’in kriminel çevresinden gelen üç tanığı sorgulamış olan bir Federal Kriminal Dairesi memuruydu. Bu üç tanığın ifade vermeyi reddetmeleri nedeniyle, onların daha önce polise vermiş oldukları bilgiler hakkında konuşuldu. Üç tanık, polise ifade vermeyi de büyük oranda reddetmiş olduklarından bu da pek yeni bir şey ortaya çıkarmadı.
Avukat Borchert, sanık Zschäpe’nin dosyaların asıllarını inceleyebilmesi ve kendi elektronik dosya kopyalarının eksiksizliğini duruşma sürerken kontrol edemeyecğinden duruşmanın ertelenmesi için dileçe verdi. Dosyaları incelemesine izin verilecek ama davanın ertelenmesi kesin kabul edilmeyecek.

Okumaya devam et

27.04.2016

İsviçre’de cinayet silahı Ceska’ya yönelik tanık sorgusu

Bugün Federal Savcılığın bir çalışanı cinayet silahı Ceska’nın ilk alıcısının karısı olan İsviçreli bir kadının kısa süre önce İsviçreli yetkililer tarafından gerçekleştirilen sorgusu hakkında sorgulandı. Sorgunun tutanağının başka bir zaman okunması planlanıyor.

Tanık, tıpkı kocası gibi Münih’e gelmedi. Kocası, mahkemeye gelmeyeceğini duyurmak için yolladığı mektupta “İsviçreli paravan” olduğunu söylemişti.

Tanığın sorgusu somut bir sonuç vermemişti, olayları net olarak hatırlamadığını söylemişti. Kocası sorgusunda, Ceska’yı bir tanıdığına sipariş vermiş olduğunu söylemişti. Federal Savcılığın soruşturmasına göre silah bu kişi üzerinden Thüringen’e ulaştırılmıştı.

Duruşma gününün sonunda mahkeme aralarında bilirkişi raporlarının, arama kararlarının ve soruşturma notlarının da bulunduğu çok sayıda belgeyi okudu.

21.04.2016

NSU’ya silah teslim etmiş olmaları muhtemel kişiler ifade vermeyi reddediyor.

Dünkü duruşmadaki şiddetli tartışmaların ardından bugünkü duruşmada önemli bir şey olmadı. Bugün ifade vermek üzere çağrılmış olan ve ikiz kardeşler olan iki Jenalı tanık, 13.04.2016 tarihinde ifade vermiş olan tanığın verdiği bilgilere göre bu tanığın o zamanki „çete liderleri“ idi ve silahlarla büyük çapta ticaret yapıyorlardı. İki tanık gerçeği anlatmaları kendi aleyhlerine olacağından beklendiği üzere ifade vermeyi reddettiler.

Ardından farklı görüşler bildirildi ve bunun sonrasında çeşitli Anayasayı Koruma Daireleri’nin muhbir raporlarına dayanan, sanıklar ve çevreleriyle ilgili bilgi duyuruları okundu.

Wohlleben’in savunması başka delil tespiti dilekçeleri vererek bunlarla cinayet silahı Ceska’yı satmış olan İsviçreli silah tacirinin illegal silah ticareti yapıyor olduğunu kanıtlamak istedi. Okumaya devam et

20.04.2016

Federal Savcılık olayları aydınlatacağına dair verdiği sözü tutmadı.

Bugün ilk olarak bir tanık, Chemnitz’deki bir posta şubesine yapılan saldırıyla ilgili sorgulandıktan sonra Federal Savcılık müdahil davacıların „Primus“ kod adlı muhbir Ralf Marschner ve Thüringen’deki Neonazi camiası ve genel kriminal çevreler arasındaki bağlantıya dair delil tespiti dilekçeleriyle ilgili görüş bildirdi.

Savcı Diemer, Marschner’in sorgulanmasına yönelik dilekçenin genel olarak reddedilmesi gerektiğini, çünkü öne sürülen tüm delillerin gerçek olması durumunda bile bunların olaylar ve suçlamalar açısından önem taşımadığını duyurdu. Müdahil davacuıar bunun üzerine, bu görüşün NSU’nun işlediği suçların kurbanlarına olayların aydınlatılacağına dair verilen sözün tutulmadığı anlamına geldiğini açıkladı. Okumaya devam et

19.04.2016

Hakimin reddi dilekçesi reddedildi – İçişleri Gizli Servisi’nin bilgi duyuruları okundu

Bugünkü duruşma, Wohlleben’in savunmasının geçtiğimiz hafta yeniden verdiği hakimin reddi dilekçesi hakında karar verilmesi için daha fazla zaman gerektiğinden ancak 13’te başlayabildi. Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin kararı beklendiği gibiydi , dilekçe reddedildi.

Heyet başkanı öncelikle yeniden sanık Zschäpe’ye sorularını sordu. Bu sorular daha sonra avukatları tarafından yanıtlanacak.

Heyet başkanının sorularının odağında avukat Eisenecker ile Tino Brandt, Ralf Wohlleben ve Carsten Schultze üzerinden bağlantı kurulması, ortak evde soygunlarda ele geçirilen parayı nasıl kullandıkları, paranın ve Zschäpe’nin kullanacağı bir sağlık sigortası kartının Holger Gerlach’a teslimi ve ondan teslim alınması, Holger Gerlach’ın Zwickau’daki eve yaptığı bir ziyaret ve Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt’ın motosiklet sahibi olup olmadıkları vardı. Okumaya devam et

13.04.2016

„İçimde hava dışında bir şey kalmadı.“ Jena’nın kriminal çevresinden bir tanığın sorgusunun devamı da bir şey ortaya çıkarmadı.

Bugün Jena’nın kriminal çevresinden olan ve birkaç hafta önce sorgulanmış olan bir tanığın (bkz. 16.02.2016) sorgusuna devam edildi. Tanık bu sefer vekiliyle (şu anda Thüringen Nazi camiasından bir sanığı da savunmakta olan bir avukat) geldi.

İfadesi geçen sefer olduğu gibi gangster-savaş hikayeleri ve hatırlamadığını öne sürdüklerinden oluşuyordu. Bu ifade kısmen bahane gibi gelse de inandırıcı yerleri de vardı. Tanığın „burada (kafamda) havadan başka bir şey kalmadı“ sözüne inanmak mümkün.

Tanık vekili, Ralf Wohlleben’in avukatlarıyla bir arada olduğu bir aranın ardından müvekkilinin artık soruları cevaplamayacağını duyurdu. Müvekkilinin ara sırasında ona verdiği bilgilerin ardından “henüz zaman aşımına uğramamış diğer eylemler nedeniyle ya da herhangi bir şey için kullanılabilecek silah tedariği nedeniyle” soruşturma açılması tehlikesi vardı. Mahkeme bunun üzerine başka soru sormadı, savunma da bir soru yöneltmedi. Okumaya devam et

12.04.2016

„Bugün aslında dündü“–Wohlleben’in savunmasından yeni bir hakimin reddi dilekçesi

Bugün sadece iki tanık, bir polis memuru ile bir postane çalışanı çağrılmıştı. Her ikisi de Zwickau’daki bir postaneye 2001 yılında yapılan soygun saldırısıyla ilgili ifade verdiler.
Ancak bu sorgulara ancak 15:30’a doğru başlanabildi. Wohlleben’in savunması o zamana kadar geçen süreyi önce bir görüşme için mola talebinde bulunarak sonra da bir red dilekçesinin hazırlaması için daha da uzun bir ara talep edip bu uzun ve karmaşık dilekçeyi okuyarak gerçirdi. Tüm hakimlerin reddini, bu sefer geçtiğimiz dava haftasında (bkz. 05.04.2016 tarihli blog) verdikeri davanın durdurulmasına yönelik dilekçenin kendilerine göre hatalı şekilde reddedilmesine dayandırdılar. Ancak bu dilekçenin de başarıya ulaşma şansı yok.

Okumaya devam et