13.09.2017

Eminger’i tutuklama kararı açıklandı ve savunmasının şu ana kadar beklenmeyen davranışlarda bulunmasına neden oldu

Eyalet Yüksek Mahkemesi beklendiği üzere Eminger’e yönelik tutuklama kararı aldı. Eminger yeni bir emre kadar Stadelheim Cezaevi’nde kalacak.

Mahkeme böylelikle Eminger’in suçlandığı tüm eylemlerden dolayı bulunan önemli suç şüphesini de, tutuklama gerekçesi olarak beklenen yüksek ceza nedeniyle firar tehlikesi bulunmasını da doğrulamış oldu. Diğer bir şekilde ifade edersek: Mahkeme çok büyük ihtimalle Eminger’e suçlandığı tüm eylemlerden hüküm giydirecek. Bunlar arasında Probsteigasse’deki saldırı için bir firar aracı kiralanması nedeniyle cinayet teşebbüsüne yardım ve yataklık da var. Eminger’i her ihtimalde, istenen on iki yıllık cezaya yakın bir veza bekliyor. Bu da Eminger’in avukatı Kaiser’in – meslektaşı Gedrich sadece dün değil bugün de gelmemişti- kendisinden şu ana kadar beklenmeyen davranışlarda bulunmasına yol açtı. Savunma şu ana kadar aşırı pasif davranmış, mahkemenin nihayetinde delillerin bir mahkumiyete yetmeyeceği kararını vereceği umuduyla hiç delil tespiti dilekçesi vermemiş ve tanıklara çok çok az soru sormuştu. Bugün artık bu umudun boşa çıktığının nihai olarak anlaşılmasının ardından, daha aktif bir savunma taktiği kullanmayı düşünüyor olabilir.

Kaiser bugünkü ihzar oturumunun başlangıcında çok aktif olarak müvekkilinin (iddia edilen ya da gerçek) çıkarlarını savundu. Yani orada bulunan müdahil avukatların oturumun dışında bırakılmalarını istedi. Diğer sanıklar Zschäpe ve Wohlleben’in avukatları da, müdahil avukatların dışarıda bırakılmaları için öne sürülebilecek tüm nedenler tüm sanıkların avukatları için de aynen geçerli olduğu halde onlara destek verdiler.

Ancak mahkeme Eminger’eyöneltilen suçlar ve iddianame arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundururarak müdahil avukatlara ve diğer avukatlara izin verdi. Kaiser bunun üzerine hakimlere karşı red dilekçesi verdi. Ancak mahkeme bu dlekçeyi erteleyerek öncelikle tutuklama emrini okudu. Eminger – beklendiği üzere- bir şey söylemedi. Avukatı, onun görüşüne göre müvekiline yönelik yeterli olsa da çok önemli olmayan bir suç şüphesi bulunmasının sebeplerine dair sinirli birkaç açıklama yaptı. Mahkeme bu konuda yazılı karar verileceğini belirtti.

Duruşma yarın hem Kaiser’in hem de Zschäpe ve Wohlleben’in savunmalarının olası hakimin reddi dilekçelerini duyurmaları nedeniyle ancak 13’te başlayacak. Bu dilekçeler muhtemelen müdahil davacıların mütalaalarına planladığı gibi yarın başlayamamalarına neden olacak, çünkü ceza muhakemeleri usülü kanununa göre esas duruşmaya devam edilebilmesi için red dilekçeleri hakkında her ihtimalde mütalaanın başlamasının ardından karar verilmesi gerekiyor.

Müdahil dava avukatlarının mütalaaları için mahkemeye gelecek olan müdahil davacılar için Eminger’in tutuklanması çok somut bir rahatlama anlamına geliyor: Mahkeme salonunun öündeki koridorda ya da mahkeme binasında NSU üçlüsünün, nefretini vücudundaki çok sayıdaki dövmede de taşıyan bu en yakın sırdaşına rastlayacak olmaktan endişe duymalarına gerek kalmadı. Böylesi karşılaşmalar geçmişte patlayıcılı saldırılarda hayatını yitiren ve yaralananların çok sayıdaki yakını için bir başka büyük acı daha anlamına gelmişti.