Aylık arşivler: Haziran 2016

30.06.2016

Sanık Carsten Schultze’nin sorgularıyla ilgili ifadelere devam

Bugün öncelikle bir Federal Kriminal Dairesi memurunun 08.06.2016 tarihinde başlayan sorgusuna devam edildi. Bu memur, sanık Carsten Schultze’nin bütün sorgularına katılmış ya da en azından orada mevcut bulunmuştu. Wohlleben’in savunması uzunca bir süre tanığın Schultz’nin ifadesindeki çelişkiler ve göze çarpan noktalar hakkında bilgi vermesine çalıştu. Ama bu çabaları sonuç vermedi.

Schultze aksine kendi sorularıyla iddia edilen bir çelişkiyi şahsen ortadan kaldırabilmişti: Sorgu tutanaklarından birinde silah için parayı Ralf Wohlleben’den almış olduğunu somut olarak haturlamadığını söylemiş olduğu yazılıydı. Savunma bunu Wohlleben’in silahın parasını vermemiş olduğu ihtimaline yönelik bir işaret olarak görmüştü. Memur bugün soru üzerine Schultze’ye o zaman para desteleriyle ilgili soru sorulduğunu ve Schultze’nin parayı Wohlleben’den teslim aldığını bile net olarak hatırlamadığını, yani desteleri hiç hatırlamadığını söylemiş olduğunu belirtti. Schultze de bunu doğrulamış ve Wohlleben’in parayı vermiş olduğundan asla şüphesi olmadığını, sadece detayları hatırlayamadığını söylemişti.

Zorunlu öğlen arasının ardından duruşmaya okumalar ve incelemelerle devam edildi. Duruşma günü 13:35’te sona erdi.

29.06.2016

Muhbir „Riese“’nin kısa sorgusu ve olayları aydınlatmayı reddetmeye devam

Bugün tanık olarak eski “Blood and Honour”-Thüringen şefi ve Thüringen İçişleri Gizli Servisi’nde muhbir “Hagel” olarak çalışmış olan “Riese” takma adlı Marcel Degner sorgulandı. Gegner, mahkemeye şu ana kadar verdiği ifadelerde muhbir olduğunu şiddetle reddetmiş, hatta eski yöneticisi onu net olarak teşhis ettikten sonra bile bunu sürdürmüştü (bkz. 11.03.2015 ve 20.05.2015 tarihli bloglar). Bu yalan o kadar yüzsüzce ki Federal Savcılık bile yalan ifade vermeden dolayı soruşturma başlatılmasını gerekli gördü. Degner bugün ifadesine ekleyeceği hiçbir şey olmadığını söyledi. Muhbirlik yaptı mı sorusuna cevap vermeyi rededetti. Heyet başkanı biraz tartıştıktan sonra Degner’i bugünlük evine yolladı ve onu Temmuz ayında yeniden çağıracağını duyurdu. Degner’in tanık olarak görevine henüz son verilmediğinden halen yalan ifadesini düzeltme şansı var. Heyet başkanı verdiği arayla ona konu hakkında bir kez daha düşünme şansını tanıdı. Okumaya devam et

28.06.2016

Yargı kararı yolunda delliller zahmetle toplanıyor

Mahkeme bugün iki polis memurunu sorguladı: Memurlardan ilki yine Beate Zschäpe’nin Frühlingstrasse’deki bir “arşiv”de bulunan NSU’nun işlediği suçlarla ilgili gazete haberleri üzerindeki parmak izleriyle ilgili ifade verdi. Kassel’den bir memure ise Halit Yozgat’ın 2006 yılında internet kafesinde öldürülmesiyle ilgili zamansal detayların üstünü örtme çabalarıyla ilgili olarak ifade verdi. Olay sırasında Anayasayı Koruma Dairesi’nden Temme de oradaydı ve polise başvurmamıştı.

Mahkeme bunun ardından iddianameye göre Ceska tabancanın Jenalı Nezonazi ve suçluların karma camiasına teslim edilip oradan da Wohlleben ve Schultze üzerinden NSU’ya ulaşmasından sorumlu olan İsviçreli Hans-Ulrich Müller’in tanık ifadesini okudu. Müller Münih’e gelmeyi reddetmiş, ama İsviçre’de sorgulanmıştı. Okumaya devam et

16.06.2016

Tanık „Görlitz“ Anayasayı Koruma Dairesi’nin kaldırılması için yine iyi sebepler sundu

Bugün bir kez daha Anayasayı Koruma Dairesi’nin NSU bağlamındaki rolünün ortaya çıkmasını ne pahasına olursa olsun önlemek istediğini ve bu nedenle sorulara cevap vermeyi reddetmek için hiçbir yolun utanç verici ya da yüzsüzce olmadığını defalarca göstermiş olan tanık “Reinhardt Görlitz” mahkeme önüne çıktı. (bkz 01.07.2015, 29.07.2015 ve 02.03.2016 tarihli bloglar.)

Tanık bugün de hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Özellikle de Brandenburg, Thüringen ve Saksonya Anayasayı Koruma Daireleri arasında geçen ve Szczepanski’nin ortadan kaybolan Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt hakkında verdiği bilgilerle ne yapılacağının konuşulduğu görüşmeler hakkında hiçbir şey bilmediğini öne sürdü. Daha önce anlattıklarının çoğu gibi buna inanmak da çok zor: Bir yandan tabii ki çok önemli bir bilgi söz konusu. Bilgiler iletilmiş olsaydı NSU üyeleri tutuklanabilirdi ve ne Ceska cinayet serisi ne de diğer suçlar işlenmiş olurdu. Ama Görlitz her şeyden önce Szczepanski’den sorumluydu ve bu nedenle kaynak koruma sebebiyle bile bilgilendirilmiş olması gerekiyordu. Çünkü bu bilgilerin aktarımının Szczepanski’ye bir etkisi olabilirdi.

15.06.2016

“Çat pat me olacak?” Peki ya hafızaya ne olacak?

Bugünün tek tanığı, Chemnitzli Blood and Honour şefi Jan Werner’in Nazi müzik grubu Landser’e karşı yürütülen soruşturma kapsamında 1998-2001 yılları arasında dinlenen telefon kayıtları hakkında bilgi veren bir Berlin Eyalet Kriminal Dairesi soruşturmacısıydı. Werner 25.08.1998 tarihinde Brandenburglu muhbir Carsten Szczepanski’ye ait bir cep telefonuna “çat pat ne olacak?” diye bir SMS göndermişti. Bu tabii ki Werner’in Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt için ateşli bir silah tedarik etmesi gerektiği ve bu yüzden Szczepanski ile bağlantı içerisinde olduğu ve böylelikle tabii ki ortadan kaybolan üçlüyü tutuklamak için bir imkan doğmuş olduğuna dair bir işaretti. Brandenburg Anayasayı Koruma dairesi bu imkana engel olmuştu (bkz. 15.03.2016 tarihli blog ve 2.6.2016 tarihli (Almanca) basın açıklaması). Okumaya devam et

08.06.2016

Konu yine Carsten Schultze’nin eskiden vermiş olduğu ifadeler

Mahkeme bugün yeniden, Carsten Schultze’nin NSU’nun 2011 yılında kendini açığa çıkarmasından sonra vermiş olduğu ifadelerle ilgilendi.

Önce, olay zamanında 19-20 yaşlarında olan Schulze’ye o zaman gençlik ceza hukukunun uygulanıp uygulanamayacağı konusunda bilirkişi Prof. Leygraf yine rapor verdi. Bir kez daha Schulze’nin kendisine vermiş olduğu bilgileri ayrıntılı şekilde aktardı. Schultze’nin Nazi camiasındaki faaliyetlerine yönelik anlattıklarından edindiği izlenim müdahil davacılardan çoğunun algısıyla örtüşüyordu: Schultze olanların tümünü bir macera olarak anlatıp içerikleri bir kenara bırakıyordu: “Anlattıkları izci romantizminden daha fazla gibiydi.” Okumaya devam et

07.06.2016

Wohlleben’in savunmasından başarısız bir girişim daha – muhbir Tino Brandt yeniden sorgulandı

Bugünün tek tanığı eski “Thüringen Vatan Koruma” yöneticisi ve muhbir Tino Brandt’tı. Brandt henüz 2014 yılında Münih’te günlerce ifade vermişti (bkz. 15.07.2014, 16.07.2014, 23.09.2014 ve 24.09.2014). Bugün Wohlleben’in savunmasının verdiği dilekçe üzerine cinayet silahı Ceska’nın ödemesiyle ilgili olarak bir kez daha mahkemeye çağrıldı.

Savunma bu şekilde sanık Carsten Schultze’nin silahın parasını Ralf Wohlleben’den aldığına dair verdiği ifadeler hakkında şüphe uyandırmak istiyordu. Hiçbir inandırıcılığı olmayan Brandt’ın verdiği ifadelerin buna nasıl yardımcı olacağı bir muamma. Ve Brandt’ın ifadesi gerçekten de hiçbir önemli bilgi içermiyordu: Okumaya devam et

02.06.2016

Müdahil davacılar olayların aydınlatılmasını talep ediyor – Delil tespiti dilekçelerinin “ne pahasına olursa olsun” reddedilmesine itiraz

Bugünkü duruşmanın büyük kısmı, müdahil davacıların mahkemenin son aylarda merkezi önem taşıyan delil tespiti dilekçelerine yönelik verdiği red kararlarına itiraz etmesiyle geçti.
İlk olarak iki polis memuru Wohlleben’in maddi durumu ve Schultze’nin polise vermiş olduğu başka bir ifadeyle ilgili olarak sorgulandılar,ama bu ifade dava açısından önemli bir yeni bilgi sağlamadı.

Ardından müdahil davacıların merkezi önem taşıyan delil tespiti dilekçelerine yönelik kapsamlı itirazları geldi. İtiraz edilenler arasında Chemnitz’li NSU destekçisi Thomas Starke’nin hattına ait kısa mesajların okunması, 11 Kasım 2011’de Federal Anasayası Koruma Dairesi’nde imha edilen ve daha sonra eski hallerine getirilen dosyaların dava kapsamında incelenmesi, Zwickaulu muhbir Ralf Marschner’in sorgusu (bkz. 20.04.2016 ve 11.05.2016 tarihli bloglar) ve NSU’nun Chemnitz Blood and Honour üyeleri aracılığıyla silahlanma planları hakkında bilgi vermiş olan eski muhbir Szcepanski ile ilgili dosyaların dava kapsamında incelenmesine (bkz. kendisinden sorumlu olan muhbir yöneticisinin son ifadesiyle ilgili 02.03.2016 tarihli blog) yönelik red kararları vardı. Okumaya devam et

01.06.2016

Carsten Schultze’nin eskiden vermiş olduğu ifadeler hakkında

Bugün sorgulanan tek tanık, sanık Carsten Schultze’nin polis tarafından gerçekleştirilen ilk sorgusunda hazır bulunmuş olan bir Federal Kriminal Dairesi memuresiydi. Schultze bu sorguda (Nazi camiasındaki faaliyetleriyle ilgili bastırmış olduklarını yeniden hatırlamaya çalışmak için kendini görünür şekilde zorlayarak) Ceska tabancanın satışını büyük oranda daha sonra mahkemede vermiş olduğu ifadedekine benzer şekilde anlatmıştı. Özellikle de Wohlleben’in oynadığı rolle ilgili ifadesi hi değişmedi: Wohlleben onu “Schult’a git” diyerek Nazi camiasının dükkanı “Madley”ye yollamıştı. Schultze silahı oradan almıştı. Okumaya devam et

31.05.2016

Böhnhardt, Zschäpe ve Mundlos’un Keupstraße saldırısı sonrasındaki tatili

Bugün üç tanık, Böhnhardt, Zschäpe ve Mundlos’un 2004 yazında Köln’de Keupstraße’de gerçekleşen çivili bomba saldırısının birkaç hafta sonrasında Almanya’nın kuzeyinde yaptıkları tatille ilgili olarak ifade verdi. Beate Zschäpe, saldırının sonrasında kendisi ve ikili arasında buz gibi bir hava olduğunu iddia etmişti. Frühlingstraße’de bulunan tatil fotoğrafları bunun aksine üçlünün rahat ve neşeli olduğunu gösteriyordu. Bugün (delil ve tanıklıkları bir nevi derleyip toparlamak için) bir kamp alanı işletmecisi ve belgeleri incelemiş olan iki polis memuru sorgulandı.