01.06.2016

Carsten Schultze’nin eskiden vermiş olduğu ifadeler hakkında

Bugün sorgulanan tek tanık, sanık Carsten Schultze’nin polis tarafından gerçekleştirilen ilk sorgusunda hazır bulunmuş olan bir Federal Kriminal Dairesi memuresiydi. Schultze bu sorguda (Nazi camiasındaki faaliyetleriyle ilgili bastırmış olduklarını yeniden hatırlamaya çalışmak için kendini görünür şekilde zorlayarak) Ceska tabancanın satışını büyük oranda daha sonra mahkemede vermiş olduğu ifadedekine benzer şekilde anlatmıştı. Özellikle de Wohlleben’in oynadığı rolle ilgili ifadesi hi değişmedi: Wohlleben onu “Schult’a git” diyerek Nazi camiasının dükkanı “Madley”ye yollamıştı. Schultze silahı oradan almıştı.

Schultze ayrıca bu ilk sorgusunda, NSU’nun işlediği suçlardaki rolünü ve sorumluluğunu olduğundan önemsizmiş gibi göstermeye de çalışmıştı. Örneğin susturucuyu sipariş vermemiş olduğunu ve silahla ne yapılacağı konusunda hiç düşünmemiş olduğunu iddia etmişti.

Wohlleben’in savunması (müvekkillerine yöneltilen suçlamalar düşünüldüğünde pek de şaşırtıcı olmayan şekilde) tanığı yüzleştirici şekilde sorgulamaya ve onun çelişkili ifadeler vermesini sağlamaya çalıştı. Ama bunu başaramadı. Tanık Schultze’ye haklarının açıklanmasını yanlış şekilde anlatarak (onun verdiği bilgilere göre Schultze’ye tanık olarak hakları açıklanmıştı ama tutanaktan anlaşıldığı şekilde aslında sanık olaran hakları açıklanmıştı) kendini utanç verici bir duruma düşürdü ama önemli konularla ilgili verdiği bilgilere yönelik savunma şüphe uyandıramadı.