Aylık arşivler: Nisan 2017

26.04.2017

Savunmanın çağırdığı bilirkişiyle ilgili çekişme

Duruşma gününün başlangıcında Federal Savcılık, savunmanın bilirkişi Prof. Faustmann’ın sorgulanması için vermiş olduğu dilekçeyle ilgili görüş bildirdi. Buna göre dilekçenin reddedilmesi gerekiyordu. Bunun nedeni kısaca Faustmann’ın “yöntem eleştirisinde bulunan” açıklamalarının mahkemenin dinlemiş olduğu bilirkişi Saß’ın ve raporunun yeterliği hakkında şüphe uyandırmamasıydı.

Bunun ardından bu görüşün yazılı bir kopyasını almak isteyen Zschäpe’nin avukatları Heer, Stahl ve Sturm arasında yakışıksız bir söz alışverişi başladı. İsteklerinin nedeni -yine ve yine sadece onların- ifade edilenleri takip edememiş olmalarıydı. Federal Savılık temsilcisi Diemer  daha da ileri giderek Federal Savcılık görüş bildirirken savunmanın sessizce dinlemesi ve sözlerini kesmemesi gerektiğini söyledi.  Okumaya devam et

25.04.2017

“Sanık (hükümlülük durumunda) böylesi bir süreci hesaba katmamıştı.”

Mahkeme bugün ilk olarak Federal Savcılığın Wohlleben’in savunmasının Paskalya tatili haftasında vermiş olduğu delil tespiti dilekçeleriyle ilgili görüşünü dinledi. Bunun dışında Anayasayı Koruma Dairesi muhbiri Temme’nin algısıyla ilgili görüş bildirmek üzere Yozgat’ın müdahil avukatları tarafından çağrılması planlanan bir bilirkişi (bkz. 05.04.2017 tarihli blog) hakkında konuşuldu. Federal Savcılık müdahil avukatlatın temelde kendi girişimleriyle birini çağırma yetkilerinin olmadığı tezini savundu, Yozgat’ın müdahil avukatları buna ayrıntılı bir cevap verdi. Mahkeme bu konuya yönelik tavrını henüz belli etmedi.

Okumaya devam et

06.04.2017

Mahkemenin programı bugün çok kısıtlıydı. Duruşma bildirilen birkaç görüş ve Wohlleben’in savunmasının verdiği iki delil tespiti dilekçesinin ardından daha 11:20’de sona erdi.

Dava şimdi Paskalya tatiline giriyor ve 25.04.2017 Salı günü devam edilecek. 26 ve 27.04 tarihlerinde muhtemelen Zschäpe’nin avukatları Heer, Stahl ve Sturm’un çağırmış oldukları bilirkişi dinlenecek.

05.04.2017

Bir kez daha muhbir Temme

Wohlleben’in savunmasının taraflılık nedeniyle red talebi beklendiği üzere, gerekçesiz olduğu nedeniyle reddedildi.

Yarın gelmek üzere davet edilmiş olan Prof. Bauer (Zschäpe’nin kendisine inceleme konuşmalarında anlatmış olduklarının tanığı olarak) ve Prof.Saß’ın (bilirkişi olarak) davetleri yine iptal edildi: Zschäpe’nin avukatı Grasel, Bauer’in bir tanık sorgusu için susma yükümlülüğünden muaf tutulamayacağını duyurdu. Savunma şimdi Bauer’i 3 ve 4 Mayıs günlerinde bilirkişi olarak gelmesi için çağırdı. Ceza Muhakemeleri Usülü Kanunu’na göre mahkemenin de onu bilirkişi olarak dinlemesi gerekecek.

Yozgat’ın müdahil avukatları, Londra Üniversitesi’nin “adli mimari” ekibinden bir araştırmacıyı bilirkişi olarak çağırmak istediklerini duyurdular. Bu ekip Halit Yozgat’ın Kassel’deki cinayet yerinin zahmetli bir rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmişti. Ve bu rekonstrüksiyon Andreas Temme’nin olay yerinde olduğu halde ne silah seslerini duyduğu ne de Yozgat’ın cesedini gördüğü iddialarını (bununla ilgili olarak bkz. NSU mahkemesinin basın toplantısı daveti) çürütüyordu.

Müdahil davacılar da mahkemenin Temme’nin ifadelerinin tamamına inanmak istediğini belli etmesinin ardından (bkz. 12.07.2016) bilirkişilerini kendileri çağırdılar. Bilirkişi 10.05 tarihinde dinlenecek.

Bunun dışında çeşitli görüşler bildirildi. Örneğin Wohlleben’in savunmasının Heilbronn’daki olay yerinin yakınında “FBI ajanlarının” bulunduğu iddiasına yönelik delil tespiti dilekçesi hakkında.

Yarın da bu konu hakkında görüşülecek, ayrıca Wohlleben’in savunması başka delil tespiti dilekçeleri de vereceğini duyurdu. Yarın için planlanan başka bir program yok.

30.03.2017

Guguk Kuşu – Zschäpe’nin savunmasından psiko-dilekçe

Bugünkü duruşmanın içeriksel doruk noktası (ya da dibe vurduğu nokta) Zschäpe’nin avukatı Grasel’ın verdiği bir delil tespiti dilekçesi oldu: Zschäpe’yi cezaevinde toplamda dört gün boyunca ziyaret etmiş olan psikiyatrist Prof. Bauer, Zschäpe’nin “ağır bir bağımlı kişilik bozukluğu” nedeniyle olayların gerçekleştiği sırada sınırlı cezai sorumluluğa sahip olduğunu kanıtlamak üzere bilirkişi olarak ifade vermeliydi. Bauer önümüzdeki günü mahkemeye gelmek için müsaitti.

Bu dilekçe avukatlar Borchert ve Grasel’in Zschäpe’yi hiçbir şeyin farkında olmayan, pasif biri olarak göstermeye dayalı savunma stratejilerinin mantıklı bir sonucu. Onu şimdi de Böhnhardt ve Mundlos’un bağımlı bir eklentisi gibi göstermeye çalışıyorlar. Okumaya devam et