26.04.2017

Savunmanın çağırdığı bilirkişiyle ilgili çekişme

Duruşma gününün başlangıcında Federal Savcılık, savunmanın bilirkişi Prof. Faustmann’ın sorgulanması için vermiş olduğu dilekçeyle ilgili görüş bildirdi. Buna göre dilekçenin reddedilmesi gerekiyordu. Bunun nedeni kısaca Faustmann’ın “yöntem eleştirisinde bulunan” açıklamalarının mahkemenin dinlemiş olduğu bilirkişi Saß’ın ve raporunun yeterliği hakkında şüphe uyandırmamasıydı.

Bunun ardından bu görüşün yazılı bir kopyasını almak isteyen Zschäpe’nin avukatları Heer, Stahl ve Sturm arasında yakışıksız bir söz alışverişi başladı. İsteklerinin nedeni -yine ve yine sadece onların- ifade edilenleri takip edememiş olmalarıydı. Federal Savılık temsilcisi Diemer  daha da ileri giderek Federal Savcılık görüş bildirirken savunmanın sessizce dinlemesi ve sözlerini kesmemesi gerektiğini söyledi. 

Sonunda tüm dava tarafları bir kez daha Federal Savcılığın elle almış olduğu notları daktilo etmesi, savunmanın bunları okuması ve bunun üzerine bir cevap hazırlaması için dört saatin üzerinde bekledi.

Mahkeme bugün dilekçeyle ilgili karar vermedi ve duruşmayı 16:45’e doğru sonlandırdı. Ancak heyet başkanı mahkemenin Federal Savcılığın görüşüne katılma eğilimi gösterdiğini, Faustmann’ın önceden mahkemeye yollanmış olan ve „yöntem eleştirisinde bulunan bilirkişi raporunun“ daha çok detaylarla ilgili eleştirel görüşler içerdiğini ve Saß’ın bilirkişi raporunu kısmen bile olsa şüpheye düşürmediğini belirtti.

Mahkeme kararını muhtemelen yarınki duruşmanın başlangıcında verecek.