05.04.2017

Bir kez daha muhbir Temme

Wohlleben’in savunmasının taraflılık nedeniyle red talebi beklendiği üzere, gerekçesiz olduğu nedeniyle reddedildi.

Yarın gelmek üzere davet edilmiş olan Prof. Bauer (Zschäpe’nin kendisine inceleme konuşmalarında anlatmış olduklarının tanığı olarak) ve Prof.Saß’ın (bilirkişi olarak) davetleri yine iptal edildi: Zschäpe’nin avukatı Grasel, Bauer’in bir tanık sorgusu için susma yükümlülüğünden muaf tutulamayacağını duyurdu. Savunma şimdi Bauer’i 3 ve 4 Mayıs günlerinde bilirkişi olarak gelmesi için çağırdı. Ceza Muhakemeleri Usülü Kanunu’na göre mahkemenin de onu bilirkişi olarak dinlemesi gerekecek.

Yozgat’ın müdahil avukatları, Londra Üniversitesi’nin “adli mimari” ekibinden bir araştırmacıyı bilirkişi olarak çağırmak istediklerini duyurdular. Bu ekip Halit Yozgat’ın Kassel’deki cinayet yerinin zahmetli bir rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmişti. Ve bu rekonstrüksiyon Andreas Temme’nin olay yerinde olduğu halde ne silah seslerini duyduğu ne de Yozgat’ın cesedini gördüğü iddialarını (bununla ilgili olarak bkz. NSU mahkemesinin basın toplantısı daveti) çürütüyordu.

Müdahil davacılar da mahkemenin Temme’nin ifadelerinin tamamına inanmak istediğini belli etmesinin ardından (bkz. 12.07.2016) bilirkişilerini kendileri çağırdılar. Bilirkişi 10.05 tarihinde dinlenecek.

Bunun dışında çeşitli görüşler bildirildi. Örneğin Wohlleben’in savunmasının Heilbronn’daki olay yerinin yakınında “FBI ajanlarının” bulunduğu iddiasına yönelik delil tespiti dilekçesi hakkında.

Yarın da bu konu hakkında görüşülecek, ayrıca Wohlleben’in savunması başka delil tespiti dilekçeleri de vereceğini duyurdu. Yarın için planlanan başka bir program yok.