Günlük arşivler: 5. Haziran 2016

02.06.2016

Müdahil davacılar olayların aydınlatılmasını talep ediyor – Delil tespiti dilekçelerinin “ne pahasına olursa olsun” reddedilmesine itiraz

Bugünkü duruşmanın büyük kısmı, müdahil davacıların mahkemenin son aylarda merkezi önem taşıyan delil tespiti dilekçelerine yönelik verdiği red kararlarına itiraz etmesiyle geçti.
İlk olarak iki polis memuru Wohlleben’in maddi durumu ve Schultze’nin polise vermiş olduğu başka bir ifadeyle ilgili olarak sorgulandılar,ama bu ifade dava açısından önemli bir yeni bilgi sağlamadı.

Ardından müdahil davacıların merkezi önem taşıyan delil tespiti dilekçelerine yönelik kapsamlı itirazları geldi. İtiraz edilenler arasında Chemnitz’li NSU destekçisi Thomas Starke’nin hattına ait kısa mesajların okunması, 11 Kasım 2011’de Federal Anasayası Koruma Dairesi’nde imha edilen ve daha sonra eski hallerine getirilen dosyaların dava kapsamında incelenmesi, Zwickaulu muhbir Ralf Marschner’in sorgusu (bkz. 20.04.2016 ve 11.05.2016 tarihli bloglar) ve NSU’nun Chemnitz Blood and Honour üyeleri aracılığıyla silahlanma planları hakkında bilgi vermiş olan eski muhbir Szcepanski ile ilgili dosyaların dava kapsamında incelenmesine (bkz. kendisinden sorumlu olan muhbir yöneticisinin son ifadesiyle ilgili 02.03.2016 tarihli blog) yönelik red kararları vardı. Okumaya devam et

01.06.2016

Carsten Schultze’nin eskiden vermiş olduğu ifadeler hakkında

Bugün sorgulanan tek tanık, sanık Carsten Schultze’nin polis tarafından gerçekleştirilen ilk sorgusunda hazır bulunmuş olan bir Federal Kriminal Dairesi memuresiydi. Schultze bu sorguda (Nazi camiasındaki faaliyetleriyle ilgili bastırmış olduklarını yeniden hatırlamaya çalışmak için kendini görünür şekilde zorlayarak) Ceska tabancanın satışını büyük oranda daha sonra mahkemede vermiş olduğu ifadedekine benzer şekilde anlatmıştı. Özellikle de Wohlleben’in oynadığı rolle ilgili ifadesi hi değişmedi: Wohlleben onu “Schult’a git” diyerek Nazi camiasının dükkanı “Madley”ye yollamıştı. Schultze silahı oradan almıştı. Okumaya devam et