16.06.2016

Tanık „Görlitz“ Anayasayı Koruma Dairesi’nin kaldırılması için yine iyi sebepler sundu

Bugün bir kez daha Anayasayı Koruma Dairesi’nin NSU bağlamındaki rolünün ortaya çıkmasını ne pahasına olursa olsun önlemek istediğini ve bu nedenle sorulara cevap vermeyi reddetmek için hiçbir yolun utanç verici ya da yüzsüzce olmadığını defalarca göstermiş olan tanık “Reinhardt Görlitz” mahkeme önüne çıktı. (bkz 01.07.2015, 29.07.2015 ve 02.03.2016 tarihli bloglar.)

Tanık bugün de hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Özellikle de Brandenburg, Thüringen ve Saksonya Anayasayı Koruma Daireleri arasında geçen ve Szczepanski’nin ortadan kaybolan Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt hakkında verdiği bilgilerle ne yapılacağının konuşulduğu görüşmeler hakkında hiçbir şey bilmediğini öne sürdü. Daha önce anlattıklarının çoğu gibi buna inanmak da çok zor: Bir yandan tabii ki çok önemli bir bilgi söz konusu. Bilgiler iletilmiş olsaydı NSU üyeleri tutuklanabilirdi ve ne Ceska cinayet serisi ne de diğer suçlar işlenmiş olurdu. Ama Görlitz her şeyden önce Szczepanski’den sorumluydu ve bu nedenle kaynak koruma sebebiyle bile bilgilendirilmiş olması gerekiyordu. Çünkü bu bilgilerin aktarımının Szczepanski’ye bir etkisi olabilirdi.