26.02.2014

Yalanlar ve Masum Gösterme Çabaları IV – Mandy Struck

Bugün ilk olarak Federal Kriminal Dairesi’nden silah bilirkişisi Nennstiel yeniden dinlendi. Nennstiel Frühlingstraße’de bulunan Ceska ve Bruni tabancaları, NSU cinayet serisinin cinayet silahları olarak daha önce teşhis etmişti. Bugün Heilbronn’daki Michèle Kiesewetter cinayeti ve Michale Arnold’a cinayet teşebbüsünde kullanılan iki silahla ilgili kendi çalışmalarını anlattı. Silah bilirkişisi burada da Frühlingstraße’de bulunan iki silahı cinayet silahları olarak teşhis etti.

Nennstiel’den, Frühlingstraße’de bulunan Ceska ve Bruni tabancalarının NSU cinayet serisinin cinayet silahları olarak teşhis edişini bir kez daha anlatması da istendi. Çünkü bilirkişi Pfoser bir kaç hafta önce sözlü bir sunumunda, yazılı raporun netliği gözönüne alındığında kaçınılması mümkün görünen kimi karışıklıklara neden olmuştu (bkz. 04.02.2014 tarihli rapor). Nennstiel bir kez daha çok anlaşılır şekilde mermi izlerindeki uyuşmaları gösterdi. Bu uyuşmalar sayesinde iki silahı net şekilde cinayet silahları olarak teşhis etti ve bu sayede soruya açıklık kazandırdı.

Birden çok müdahil dava temsilcisi, Thüringen eyalet meclisinin NSU araştırma komisyonuna sunulan tanık Tino Brandt’la ilgili çeşitli belgelerin davada delil olarak kullanılması için dilekçe verdiler. Brandt, „Thüringen Vatan Koruma“nın başı ve Anayasayı Koruma Dairesi’nin muhbiriydi ve önümüzdeki haftalarda Münih’te tanık olarak ifade verecek. Diğer delil talepleri Zschäpe’nin olası saldırı hedeflerinin araştırılmasına ve „Pembe Panter“ itiraf videolarının hazırlanmasına katılımını kanıtlayan delillere yönelikti.

Akşamüstü tanık Mandy Struck ifadesine başladı. Kendisine karşı halen terörüst örgüt NSU’ya destek vermekten soruşturma yürütüldüğünden susma hakkına sahipi. Struck yine de ifade verdi, kendi hikayesini anlatmak istediği ortadaydı. Sorgu üç saatten fazla sürdü ve yarın devam edilecek. Bugünden açıklık kazanan, Mandy Struck’un da oynadığı rolü sistematik şekilde önemsiz göstermeye çalışması, her fırsatta hatırlamadığını öne sürmesi ve bu esnada inanılır olmadıkları ortada olan hikayeler anlatmasıydı.

1994 yılından itibaren en çok o zamanlarki erkek arkadaşı üzerinden, fazla politik olmayan Nazi dazlak camiasına girmiş ve onlara tamamen adapte olmuştu. Daha sonraları tüm Nazi çevresi politize olmuştu, örneğin konserlerin düzenlendiği yerler sadece gösterilere katılan kişilere haber veriliyordu. Ancak sağcı gösterilere ilk olarak 1999/2000 yıllarında katılmıştı.

Bir akşam bir „yoldaş“ kapısının önünde durup „işleri yüzlerine gözlerine bulaştıran“ üç „yoldaş“ geceyi orada geçirebilir mi diye sormuştu. Daha fazlasını bilmemesi gerekiyordu. Bu kişileri konaklamaları için Max Floarian Burkhardt’a götürmüştü, bu onun için „yoldaşlık yardımıydı“. Struck yine de üçünden sadece birini görünüşünden tanıdığını, isimlerinin kendine hiç söylenmediğini ve kendisinin de Zschäpe, Böhnhardt ve Mundlos’u bu üçlü olarak teşhis etmediğini öne sürdü.

Ancak „yoldaşlık yardımı“ yüzünden hiç duraksamadan üçüne kalacak yer sağlanmasına ortak olmuş, yanlış resimle yeni bir kimlik başvurusu yapılmasına yardım edip bu kimliği nüfus dairesinden teslim almış ve Zschäpe’ye kendi sağlık sigortası kartını ödünç vermişti.

Bir kaç hafta sonra Chemnitz Nazi çevresinde Jena’lı Nazilerin Chemnitz’de saklandığına dair bir çok dedikodu dönmesine ve kadından Burkhardt’la olan ilişki kavgasına müdahale etmesini bile rica etmiş olmasına rağmen üç „konuğun“ isimlerini hiç öğrenmemişti. Birkaç hafta sonra Burkhardt’tan ayrılmış ve polis tarafından sorgulanana kadar üç konukla ilgili bir daha hiçbir şey duymamıştı.

Struck görünür şekilde kendi rolünü olabildiğince önemsiz göstermeye çabaladı. Ancak Chemnitz camiasında bütünüyle önemli bir rol oynadığı dosyalardan açıkça anlaşılıyordu. Mahkeme Heyeti Başkanı Götzl de anlattığı her şeye inanmadığını belirtti. Tanığın sorgusunun yarın nasıl devam edeceği merak uyandırıcı.