Günlük arşivler: 5. Şubat 2015

05.02.2015

Wohlleben halen aklanmıyor. Ve:  Zschäpe’nin savunmasının rahatsızlık veren bir müdahil dava avukatından kurtulma çabası

Duruşma günü sanık Schultze ile konuşmaları hakıında bilgi veren bir Düsseldorf Gençlik Mahkemesi Adli Yardımı’ndan bir çalışanın raporu ile çok sakin şekilde başladı. Schultze’nin kendisinin zaten kapsamlı bilgiler vermesinin ardından bu tanıktan öğrenilecek fazla yeni bilgi yoktu. Önümüzdeki haftalarda Schultze’nin olayların gerçekleştiği sırada hala bir genç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuyla ilgilenen bir bilirkişi raporu hazırlanacak.

Ardından “Blood and Honour” Saksonya’dan merkezi bir kişilik olan Andreas Graupner tanık olarak sorgulandı. O da Wohlleben’in savunmasının dilekçesi üzerine çağrılmıştı ve özellikle 8.10.1998 tarihinde Wilsdruff’da gerçekleşen ve NSU’ya destek verilmesine karar verilen bir “B&H” toplantısında Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’ın bulunduğuna dair tanıklık etmesi gerekiyordu.

2011’den bu yana Baden-Württemberg’de yaşayan Graupner, “B&H”ye yakın duran Noie Werte müzik grubunun üyesi olarak ülke çapında bilinirlik kazanmıştı. NSU’nun işlenen suçların sorumluluğunu üstlendiği, Frühlingstraße’deki bilgisayarlarda bulunan videolardaki müzik bu gruba aitti. Ayrıca grubun başka bir üyesi kısa bir süre Wohlleben’in avukatı Schneiders’le aynı avukatlık bürosunda avukat olarak çalışmıştı.

Ama Graupner Wohlleben’i korumaya hiçbir şekilde çalışmadı, aksine kendinden önce ifade veren birçok Nazi tanık gibi davrandı: utanmaz, hatırlamadığını öne sürerek aldatmaya çalışan, yalancı. İki kez açık şekilde yalan ifade vererek tavrını çekinmeden sürdürdü. Heyet Başkanı Hakim Götzl bu tanıktan bir şey öğrenme çabalarına oldukça hızlı şekilde son verdi. Wohlleben’in savunması da yine hızlı şekilde başarısızlığa uğradı. Sadece müdahil dava avukatı Lunnebach yalanını ortaya koyup Nazi görüşlerinden açık şekilde bahsederek tanığı kısa süreliğine şaşırtmayı başardı. Wohlleben’in savunmasının “Üçlünün radikalleşmesinin” suçunu “B&H” Saksonya’ya yükleyip bununla Wohlleben’i aklama stratejisi başarısızlığa uğradı.

Son olarak Zschäpe’nin savunması, geçen hafta duyurduğu ve bu blogun iki yazarından biri olan avukat Alexander Hoffmann’ı ve müvekkilini davadan çıkarma amacını güden dilekçelerini verdi.

Müdahil dava izninin iptal edilmesi gerçekten de mümkün, ama bu sadece müdahil davanın başından bu yana geçersiz olduğu durumlarda mümkün, örneğin bir dava dilekçesinin eksik olması durumunda. Ancak Zschäpe’nin savunması geçtiğimiz haftaların delillerinin mağdurun çivili bomba aracılığıyla gerçekleştirilen bir cinayet teşebbüsü veya tehlikeli bir yaralanmanın kurbanı olmadığını gösterdiğini çünkü bombanın onun evinden 22 metre uzaklıkta patladığını iddia ediyor.

Ama sadece bu sebep müdahil dava izninin iptaline yol açamaz çünkü mahkeme somut tehlike, bombanın etki alanı ve yaralanma ile ilgili sorulara ancak hüküm verilmesinin ardından cevap verecek. Ve müdahil davanın meşruluğuna dair hukuki sorulara mahkeme, esas duruşmayı açma ve böylece Keupstraße’deki saldırıyı hukuki açıdan fiziksel yaralanmaya maruz kalmayan ama Keupstraße civarında bulunan çok sayıda kişiye yönelik bir cinayet teşebbüsü olarak değerlendirme kararıyla zaten cevabını vermişti.

Müdahil dava avukatı Lunnebach görüş bildirerek Zschäpe’nin savunmasının enerjilerini kendilerini rahatsız eden müdahil dava temsilcileriyle savaşmak yerine müvekkillerini savunan dilekçelere saklamaları gerektiğini belirtti.