16.09.2015

Jena Silah Arkadaşlığı’nın eski zamanları hakkında

Bugünün tek tanığı olan Tom Turner; üçlü, Wohlleben, Gerlach ve diğerleriyle Jena Silah Arkadaşlığı’nı kurmuş ama buradaki ciddi yapılar ona fazla sıkı geldiğinden ve kendisini dazlak müzik grubuna adamayı tercih ettiğinden birkaç ay sonra aralarından ayrılmıştu. Turner daha önce defalarca mahkemeye çağrılmış, ama bugüne kadar hiç gelmemişti. Geçen sefer ise hasta olduğunu bildirmişti. Bugün mahkemeye gelerek çok ayrıntılı şekilde ifade verdi. Ancak sorgusuna akşamüstünün erken saatlerinde ara verildi ve Ekim ayında devam edilecek.
Turner daha önce polise vermiş olduğu ifadede Jena Silah Arkadaşlığı’nın ideolojik temelleri hakkında ayrıntılı bilgi vermişti. Bu ifadeye göre Mundlos çok katı bir Nasyonal Sosyalistti, politik konularda fikrini değiştirmek mümkün değildi. Böhnhardt’ın bir „silah tiki“ vardı ve daha o zamanlar şiddete eğilimliydi. Beate Zschäpe de o zamanlar içeriksel söylemlerde bulunmasa da „doğal olarak“ başından bu yana oradaydı. Wohlleben ve Kapke Mundlos’un politik görüşlerini paylaşıyorlardı, Gerlach da başından bu yana Silah Arkadaşlığı’nın tam üyesiydi. Turner, İskandinavya’dan militan Nazi yapılanmalarının videolarını izleyip bunun üzerine şiddet hakkında tartışmalar yürüttüklerini de anlattı. Sanık Gerlach da açıklamasında bu tartışmalardan bahsetmişti. Turner bugün bunların hepsini temelde doğruladı, ama ara ara olanları göreceleştiren ifadeler de eklemeye çalıştı. Artık Nazi yapılarının içerisinde aktif olmayan tanık, muhtemelen ifadesinin Zschäpe’nin aleyhine olması durumunda eski „silah arkadaşlarının“ kendinden intikam almasından korkuyor.

Tanığın sorgusunun ardından müdahil davacılar, Brandenburg Anayasayı Koruma Dairesi’nden Görlitz’in el koyduğu dosyalar (bkz. 29.07.2015) hakkında uzunca bir dilekçe verdiler. Brandenburg İçişleri Bakanlığı, bu dosyalara „erişimi engellemişti“. Müdahil davacılar, İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda bir değişiklik yapması için mahkemenin faaliyete geçmesini talep ettiler. Bunun yanısıra İçişleri Bakanlığı’ndan, Görlitz’in ifadesine hazırlanırken kullandığı diğer belgeleri vermesi de istenmeliydi. Görlitz’in tuhaf bir şekilde hatırlamadığını öne sürdükleri ve muhbiri Szczepanski’nin verdiği bilgilerin dava için önemi nedeniyle mahkemenin bu dilekçeleri kabul etmesini umuyoruz.