10.11.2015 akşamüstü

Wohlleben’in savunmasından hakimin reddi talebi

Verilen uzun aranın ardından Wohlleben’in savunması mahkemenin tüm üyelerine yönelik hakimin reddi dilekçesini verdi. İlkginç olan bu dilekçenin sadece Zschäpe’nin yapacağı duyurulan açıklama hakkında katılımcıların bilgilendirilmemiş olmasıyla gerekçelendirilmemesiydi. Avukatlar Schneiders, Nahrath ve Klemke bundan çok Zschäpe’nin (iddia ettiklerine göre) eksik şekilde savunulması ve mahkeme heyetinin reddettiği hükümlerle ilgili (bununla ilgili olarak bkz. 08.10.2015, 13.10.2015 ve 14.10.2015) olarak şu ana kadar vermiş oldukları dilekçeleri bir kez daha uzun uzun açıkladılar. Bu kararların verildiği zamanda mahkeme Zschäpe’nin açıklama yapacağını ve bunu Heer, Stahl ve Sturm’a bildirmemiş olduğunu zaten biliyordu, ama bu kararlarda belirtilmemişti. Yani mahkeme Heer, Stahl ve Sturm’un savunma faaliyetlerinin Grasel’in savunma stratejisiyle uyuşmayacağını “kabullenmişti”. Ama heyet bunu Zschäpe’den “her ne pahasına olursa olsun” bir açıklama almak uğruna kabullenmişti.

Wohlleben’in savunmasının yeni bir hakimin reddi dilekçesi hazırlaması şaşırtıcı değil. Wohlleben delillerin şu anki durumuna göre son bir çaba sarfediyor ve gidişatı engellemek için her fırsatı değerlendirmek zorunda. Şaşırtıcı olan bu dilekçenin de sadece Zschäpe’nin savunmasında olduğu iddia edilen eksiklere dayandırılması. Genel olarak Wohlleben’in savunmasının Zschäpe’nin yapacağı bir açıklamanın içeriğiyle ilgili endişe duyduğu izlenimi oluşuyor. Bu da muhtemelen Zschäpe’nin Wohlleben’in aleyhine başka açıklamalar yapabileceğine inanmak için sebepleri olması.

Wohlleben’in savunmasının öne sürdükleri Zschäpe’nin savunmasının bu sabah belirttikleri kadar absürd: Eğer savunma kendi içerisinde uyumlu şekilde çalışamıyor ve üyeleri birbirleriyle konuşmuyorsa, buna karışmak mahlemenin görevi değil, aksine mahkemenin harekete geçmesi savunmanın içişlerine ağır bir müdahale anlamına gelir. Mahkemeye yapılan suçlama bu nedenle -bir kez daha- olayı özünden saptrıyor. Ayrıca -yine- Wohlleben’in Zschäpe’nin savunması içerisindeki tartışmalardan neden olumsuz etkilenebileceğinden neredeyse hiç bahsedilmiyor ki bu artık neredeyse alışıldık bir durum haline geldi.

Son olarak acı bir ayrıntı: Schneiders, Klemke ve Nahrath, avukat Grasel’in kendilerine daha 24.09.2015’te Zschäpe’nin açıklama yapmak istediğini bildirmiş olduğunu söylediler. Ama bununla ilgili olarak susmaları gerekiyordu. Wohllenben’e de bir şey söyleyemezlerdi ki bugüne kadar sessiz kaldılar. Eğer bu doğruysa (ki Wohlleben’in avukatları bunu temin ediyorlar) bu Grasel’e karşı kendi müvekkillerine karşı olduğundan daha büyük bir sorumluluk hissetmiş oldukları anlamına geliyor.