Günlük arşivler: 22. Aralık 2016

21.12.2016

Bilirkişi raporu yerine anlamsız bir taraflılık nedeniyle red dilekçesi

Bugün nihayet Prof. Dr. Saß’ın raporunun görüşüleceğini umanlar hayalkırıklığına uğradı: Mahkeme öncelikle, savunma avukatları Heer, Stahl ve Sturm’un (bkz. 20.12.2016 tarihli blog) dün vermiş olduğu dilekçeyi, bilirkişinin mesleki kalifikasyonunda şüpheye yer açan bir durum olmadığı gerekçesiyle reddetti. Heer, Stahl ve Sturm bunun üzerine hakimin reddedilmesi için dilekçe verdiler.

Savunmanın üyelerinin kendi aralarında konuşmamasının ne kadar saçma olduğunu bu durum bir kez daha gösterdi: Çünkü Heer, Stahl ve Sturm dilekçeyi öncesinde Zschäpe ile konuşmadan verdiler. Ama hakimi sadece sanığın kendisi reddedebilir. Bu nedenle yeni avukat Borchert verilen başka bir danışma arasının ardından Zschäpe’nin şimdi hakimi reddettiğini, gerekçe olaraksa Heer, Stahl ve Sturm’un açıklamalarına dayandığını açıkladı. Federal Başsavcılık hemen karşı saldırıya geçti: Bu red mahkemenin kararının hemen ardından değil de gecikmiş olarak geldiğinden geçersizdi.

Mahkeme bu konuyla ilgili bugün karar vermedi, onun yerine oynanan tiyatroyu sonlandırdı ve bugünkü duruşmayı saat 15’i biraz geçerek sonlandırdı. Duruşmaya 10 Ocak’ta devam edilecek.