Günlük arşivler: 17. Ocak 2017

12.01.2017

Talimat vermek, kaydetmek, teslim etmek – Zschäpe’ye yönelik yargısal-psikiyatrik ve kriminal tahminler içeren bilirkişi raporu gecikmeye devam ediyor

Bugünkü duruşmanın tamamı yine Zschäpe’nin eski avukatlarının yargısal-psikiyatrik ve kriminal tahminler içeren bilirkişi raporunu sürüncemede bırakmaya yönelik uğraşılarına kurban gitti.

Avukatlar önce Federal Başsavcılığın dün bildirdiği görüşlerine karşılık verdiler. Onun ardından heyet başkanı bilirkişiye çok genelleştirilmiş bir şekilde rapor düzenlenmesi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine, örneğin öznel tahminler ve nesnel tespitlerin net bir şekilde ayırt edilmeleri gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu. O arada sadece sözlü şekilde yapılan bu açıklamaların yazılı şekilde de iletilmeleri için dilekçe verildi. Heyet başkanı buna karşı gelerek onun yerine açıklamaları daha yavaş okumayı önerdi. Bu, davada her önerinin yazılı bir şekilde verildiği göz önüne alınırsa dikkat çekici bir tavır. Okumaya devam et