Günlük arşivler: 9. Aralık 2017

06.12.2017

Müdahil davacıların mütalaarına devam: Ele alınan konular arasında Andreas Temme de vardı

Bugün ilk olarak Yozgat ailesinin avukatları ve Yozgat ailesinin kendisi mütaalada bulundular.

Avukat Kienzle mütalaasında, Hessen Anayasayı Koruma Dairesi’nden Andreas Temme’nin oynamış olduğu rolü ayrıntısıyla ele aldı. Temme, Halit Yozgat öldürüldüğü sırada internet kafede oturduyordu ve ne cinayetin farkına varmış ne de sonradan Halit Yozgat’ın cesedinin görmüş olduğunu iddia etmişti. Kienzle, Temme’nin olay birkaç hafta öncesinde o zamanlar “Döner Cinayetleri” olarak adlandırılan cinayet serisiyle ilgili soruşturmalarla görevlendirilmiş olduğuna dikkat çekti. Kienzle ayrıca Anayasayı Koruma Dairesi’nin cinayet soruşturmacılarına yönelik kapsamlı engelleme çabalarını ayrıntılı şekilde anlattı. Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi bu çabaları kaynakların korunması argümanıyla gerekçelendiriliyordu, diğer taraftan söz konusu olanın sadece bir cinayet suçu olduğu söyleniyordu.  Okumaya devam et