24.04.2018

Zschäpe’nin savunmasının mütalaası nihayet başladı. Mütalaa korkulduğundan da absürd.

Bu sabah ilk olarak Eminger’in avukatı Sprafke’nin kendisnin çağırmış olduğu bir tanık sorgulandı. Bu tanık 4.11.2011 günü sabahı Eminger ile birlikte Chemnitz’deki bir restoranda kahvaltı etmiş olduğunu anlatacaktı. Bu şekilde Federal Savcılığın baz istasyonu verilerine dayanan ve Eminger’in o esnada Zschäpe ile birlikte iki Uwe’nin kaldıkları yer ile ilgili araştırma yaptığını gösteren deliller çürütülecekti. Basının yer yer iddia ettiği üzere Eminger’in nerede olduğuna yönelik “yalan şahitlik” de yapılmamış olacaktı, çünkü Eminger’in 4.11.2011’deki eylemi suçlandığı bir eylem değil, sadece kasten desteklemiş olduğu eylemlere yönelik çok sayıdaki ipucundan biriydi. Ama savunmanın bu planı grçekleşemedi, çünkü bu ipucunun bile aksi ispatlanamadı: Tanık iddia edilen görüşmeyi hiçbir şekilde hatırlamıyordu. Üstelik 4.11.2011 tarihinin Sprafke’nin bu tanığın çağılması için vermiş olduğu dilekçede belirttiği üzere, Chemnitz’de yaşayanlar için çok önemli bir gün olması gerektiği halde.

Sprafke başka dilekçeler hazırlamak için uzunca bir ara verilmesini de talep edince Federal Savcı Dr. Diemer buna sert şekilde karşı çıkarak Eminger’e yönelik davanın esas duruşmadan ayrılmasını talep etti. Ona göre Eminger’in yeni avukatının sadece davanın sürüncemeye uğramasını sağlamak için orada olduğu belliydi. Mahkeme dilekçeyle ilgili hemen karar vermek yerine öncelikle diğer dilekçeleri de beklemek istediğinden kararı erteledi. Sprafke’nin heyetin karar vermemiş olmasını müvekkiliyle görüşmek için yarına kadar ara verilmesi talebi de reddedildi.

Böylece saat 13’e doğru nihayet Zschäpe’nin avukatı Borchert’in mütalaası başladı. Borchert, kendisinin delillerin değerlendirilmesiyle ilgileneceğini, hukuki değerlendirmeyiyse meslektaşının üstleneceğini belirtti. Borchert’in deliller hakkında Grasel’den de az bilgisi olduğu düşünülürse şaşırtıcı bir görev dağılımı bu. Borchert ilk olarak Zschäpe’nin açıklamalarını büyük oranda kendisinin formüle etmiş olduğu açıkladı. Federal Savcılığın „delil değerlendirmesi“ ile „ilgilenmesinin“, müvekkilinin aleyhine olan delil ve ipuçlarını tamamen görmezden gelen içi boş ama bir o kadar ağır şekilde ifade edilen saldırılardan ileriye gidememesi bu nedenle şaşırtıcı değildi.

Bunu burada sadece bir örnekle ortaya koyacağız: Borchert mütalaasının başlangıcında Federal Savcılığın NSU’nun üstlenmediği cinayet ve patlayıcılı saldırılarla Türk kökenli insanların güven duygusunu sarsma ve sonunda Almanya’yı terk etmelerini sağlama planına yönelik vermiş olduğu bilgileri şu „argümanlarla“ „çürüttü“: Federal Savcılık bu planın nasıl yürüyeceğini açıklamamıştı. 2000 ve 2007 yılları arasında cinayetler yüzünden Almanya’yı terketmiş veya Almanya’ya gelmemiş olan hiç bir Türk esnaf yoktu, en azından delillere göre bu böyleydi.  Ayrıca saldırılarla güven duygusunu sarsma hedefi, kurbanlar cinayeti işleyenlerin kim olduğunu bilmediklerinden anlamsızdı. Kimsenin üstlenmediği saldırıların o zamanlar Neonazi çevrelerinde çok tartışılan bir strateji olduğu, ilgili belgelerin NSU’nun üç çekirdek üyesinde de bulunmuş olduğu, Zschäpee’nin hazırlanmasına yardım ettiği ve yaydığı NSU videosunun tam da bu stratejiyi yansıttığı, göçmen komünitelerin olaylar sonucunda güvensizliğie kapıldıklarının çok sayıda dava tanığı tarafından anlatılmış olması – hepsi boş sözlerdi: Avukat Borchert bunu tahayyül edemiyordu, ne de olsa güvensiziğe kapılmış Türk kökenli insanlardan hiçbiri kendisine başvurmamıştı. Zschäpe’nin avukatları açısından söylenecek daha fazla bir şey yok.

Borchert aynı oranda sofistike ve dik başlı sözde-argümanları Federal Savcılığın geri kalan delil değerlendirmesiyle ilgili olarak da öne sürdü. Delillerin gerçek sonuçlarını da bu esnada hemen hemen tamamen görmezden geldi. Borchert sürekli bununla gerekli olan her şey söyleniyormuşçasına Zschäpe’nin kendisinin hazırlamış olduğu açıklamasından bölümleri okudu. Aklına bir „karşı argüman“ bile gelmediği durumlarda Federal Savcılığın açıklamalarının „çürütülmeye ihtiyaçları olmadığı“ tespitine yaslandı.

Bu başarısız performansın Zschäpe’nin “eski avukatları”nın da pek hoşlarına gitmemiş olduğu yüz ifadelerinden ve sık sık bakışmalarından belli oldı.

Duruşma akşamüstü 16 sularında sona erdi. Borchert’in mütalaasına yarın devam edilecek.