14.10.2014

Zschäpe’nin cinayet kastı ve „NSU/NSDAP“-CD’siyle ilgili

Duruşma gününün en önemli konusu, savunma, müdahil davacılar ve Federal Savcılık’ın açıklamaları vasıtasıyla delillerin toplanmasının hukuki değerlendirmesiydi.

 Müdahil davacıların tanık Rothe ile ilgili açıklaması, Rothe’nin sadece üçlüye karşı yürütülen ceza takibinden yanında konakladıkları sırada mutlaka haberi olması gerektiğini değil, onlarla daha sonra da politik işbirliğine devam ettiğini gösterdi. Aralarındaki güven ilişkisi o kadar büyüktü ki uzun süre boyunca ve işledikleri cinayet serisi sırasında Zwickau’da oturdukları evi biliyordu. “Blood & Honour” Chemnitz’in büyük desteği, yarın “B&H”‘nin Sachsen bölge yöneticisi Jan Werner’in sorgusuyla araştırılmaya devam edilecek.

Zschäpe’nin savunması, Frühlingstraße’deki yangında hayati tehlike atlatan yaşlı kadının sorgusu ve kadını sorgulamış olan polis memurlarının sorgularıyla ilgili bir açıklama yapt. Kadının kendisinin sağlığı yangının ardından çok kötüleşmiştii ve sorgulanması artık mümkün değildi. Savunma, bunun mahkeme heyetinin suçu olduğunu, çünkü sorguyla ilgili mümkün olan herşeyin yeterince erkenden yapılmadığını belirtti. Özellikle de kadının bir polis memuruna yaptığı bir açıklama, Zschäpe’nin yangını çıkarmasından önce veya sonra onun kapısını çalmış olma olasılığına işaret ediyordu. Ama savunmanın bu konuyla ilgili olarak kadını sorgulaması mümkün olmamıştı.

Yani savunmanın kendisi de görünen o ki yangını Zschäpe’nin çıkardığını varsayıyordu. Ancak Zschäpe iddia edilen zil çalma olayından dolayı kadının evde olduğunu ummuş olması nedeniyle mahkemenin öldürmeye kastı olmadığını varsayacağını umuyor. Ama böylesi bir varsayım tehlikeli. Çünkü kapı çalma tam tersine Zschäpe ‘nin kadının büyük olasılıkla evde olduğunu gayet iyi bildiğini gösteriyor. Komşusunun yürüme engeli olduğunu, yani evin kapısına gitmek için de binadan kaçmak için de uzun bir süreye ihtiyacı olduğunu da bildiğinden şu durumda onun ölümünü mümkün ve olası görüyordu. Böylece Zschäpe’nin kapıyı çaldığı iddiası, daha ziyade cinayet kastının kabulünü güçlendiriyor. Müdahil davacıların bunu birkaç cümleyle ifade etmesi, Zschäpe’nin görünür şekilde tepki vermesine ve avukatlarıyla fısıldaşmasına neden oldu.

Federal Savcılık, savunmanın 1998 yılında Jena’daki garajda bulunan örgüte ait bombanın delil olarak değerlendirilmesine itirazıyla ilgli görüş bildirerek aramanın hukuka uygun olduğunu, yani soruşturmanın tüm sonuçlarının değerlendirilebilir olduğunu açıkladı.

Federal Savcılık son olarak müdahil davacıların görünene göre henüz 2005 yılında Anayasayı Koruma’ya teslim edilmiş olan “NSU/NSDAP” CD’sine yönelik bir delil tespit talebiyle ilgili olarak görüş bildirdi. Müdahil davacıların CD’nin NSU ile ilgili olması nedeniyle NSU’nun varlığının daha 2005 yılında bilindiğini kabul etmeleri, Federal Savcılık’a göre sadece bir tahmindi. Delil toplanması nedeniyle tehlikeye düşecek yoğun soruşturmalar yürütülüyordu. Şu ana kadar sanıklar veya NSU ile ilgili bir bağlantıdan yola çıkılmamıştı. Bu argüman açık şekilde dayanaksız ve bir kez daha Federal Savcılık’ın NSU cinayetlerinin aydınlığa kavuşturulmasından ziyade resmi makamların başarısızlığını örtmek ve NSU’nun üç kişiden oluştuğu tezini korumakla ilgilendiğini gösterdi.