16.06.2015

Zschäpe’nin savunmasında moral bozukluğu ve müvekkillerinin NSU’nun itiraf videosunun hazırlanmasında oynadığı rol hakkında

Bugünkü ana duruşma, sanık Zschäpe’nin avukatı Sturm’un görevden alınmasına yönelik verdiği dilekçenin (bkz. 10.06.2015 tarihli blog) sözü bile edilmeden başladı. Ancak Zschäpe’nin hem Sturm’a hem de diğer avukatları Stahl ve Heer’e karşı açık bir red tavrı içerisinde olduğu dikkat çekiyordu. Avukat Sturm geçtiğimiz hafta mahkemeye, Zschäpe’nin kendisine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığını bildirmişti. Stahl ve Heer de yazılı olarak görüş beyanında bulundular: Zschäpe’nin verdiği bilgiler doğru değildi. Zschäpe, mahkemeden görüş bildirmek için verilen müddetin çarşamba gününe kadar uzatılmasını talep etti. Avukat görüşü de almak istiyordu. Zschäpe’nin sadece avukat Sturm’un görevden alınmasına yönelik olan ve olası bir yeni avukatın isminin verilmediği dilekçesiyle ilgili en erken önümüzdeki hafta karar verilecek.

Bugün ilk olarak NSU’nun banka soygunlarıyla ilgili olarak başka bir Federal Kriminal Dairesi memuru ifade verdi. Bu kez 2002 yılı yazının sonlarında Zwickau’daki bir Sparkasse’ye gerçekleştirilen bir saldırı söz konusuydu. Mundlos ve Böhnhardt’ın suçluluğuyla ilgili kanıtlar arasında, kullanılan silahların ve kıyafetlerin Frühlingstrasse’de ve Eisenach’daki karavanda bulunanlarla ve yine Frühlingstrasse’de bulunan boş hesap defteri gibi ipuçlarıyla örtüşmesi de vardı.

Ardından o zamanlar Chemnitz’in Nazi camiasına dahil olan başka bir tanık ifade verdi. Polise Mundlos’un ideolojisi hakkında da ifade vermişti. Mundlos bir Nazi konserinde böyle konserlerin politik olaylar olduğunu söylemiş ve aralarında Yahudilerin de bulunduğu kişilere karşı “çok daha sert” davranılması çağrısında bulunmuştu. Tanık bugün (kendinden önceki pek çok diğer tanık gibi) o zamanki ifadesini göreceleştirmeye ve/veya hatırlamadığını öne sürmeye çalıştı, bu nedenle heyet başkanı tarafından gerçeği söylemesi yönünde şiddetle uyarıldı. Ama ifadesinin devamı da pek sonuç vermedi.

Son olarak başka bir Federal Kriminal Dairesi memuru Frühlingstrasse’de bulunan bilgisayarlarla ilgili ifade verdi. Bunlardan birinde bir “bahse” ait ve Zschäpe’nin evi temizlemenin yanında “200 kere video klip montajlamak” üzerine bahse girdiği bir belge vardı. Polis memuru tüm bilgisayarlarda, söz konusu zaman aralığına uygun olan ve montajı zahmetli tek bir videonun olduğunu, bunun da NSU’nun kendini ifşa ettiği video olduğunu belirtti. Bu da Zschäpe’nin sadece videonun hazırlanmasına dahil olmakla kalmadığını, bu videonun aynı zamanda üçlü arasında tıpkı evin temizlenmesi gibi gündelik ve olağan bir konu olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle Zschäpe’nin NSU içerisindeki eşit ve suçlu konumunun çok önemli bir kanıtıydı. Frühlingstrasse’deki yangın enkazında bulunan notlar da bunu destekliyordu: Üzerinde el yazısı bulunan 49 sayfada itiraf videosunun bir nevi senaryosu yazılıydı. Örneğin orijinal “Pembe Panter” sahnelerinden hangilerinin kullanılması gerektiği not edilmişti. Video üzerinde çalışmaya “bahis” isimli belgenin düzenlenmesinden yaklaşık yarım sene sonra başlamışlardı.

Savunma, varılan bu sonuçları sorgulamaya çalıştı, alternatif olarak sundukları tez şuydu: Zschäpe muhtemelen kaydedilen televizyon dizilerinden reklamları çıkarmıştı.