25.02.2016

Wohlleben’in tutukluğu (doğal olarak) devam edecek. Ve 2017 Ocak ayına kadarki duruşma tarihleri

Bugün NSU’nun Chemnitz’deki postanelere 1999 yılı Ekim ayında gerçekleştirmiş oldukları iki saldırıyla ilgili olarak tanıklar dinlendi.

Ama duruşmaya Wohlleben’in savunmasının verdiği dilekçe üzerine öncelikle ara verildi. Mahkeme dün Wohlleben’in tutuklukuğunun devam etmesine karar vermişti: Görünen o ki -ifadesinin ardından da- suçluluğundan önemli ölçüde şüphe duyuluyor çünkü Böhnhardt, Mundlos ve Zschäpe’nin, kendisi ve Schultze tarafından sağlanan silahlarla ne yapacaklarını bilmediğine dair ifadesi inandırıcı değil. Bu karar, ayrıntılı şekilde gerekçelendirilen ve tabii ki Wohlleben’in hüküm giyme olasılığını göz önüne alması gerektiğini ifade eden bir karardı ve bu da savunmaya göre tüm hakimleri taraflılık kuşkusuyla reddetmek için bir neden teşkil ediyordu.
Red talebi, özellikle de mahkemenin kararında Wohlleben’in ancak duruşmanın başlangıcından uzun bir süre geçtikten sonra ifade vermiş olduğunu belirtmiş olmasıyla gerekçelendiriliyordu. Savunma bunu mahkemenin Wohlleben’in başlangıçtaki suskunluğundan onun aleyhine bir sonuç çıkarması olarak görüyor ve bunun sanığın susma hakkının ihlali anlamına geldiğini düşünüyordu. Mahkemenin böyle sonuçlara vardığı, hükümden ne net ne de imalı bir şekilde anlaşılıyordu. Mahkeme kararı sadece Wohlleben’in ifadesi ile ilgili dava gerçeklerini dile getiriyordu. Yani bu red dilekçesi de reddedilecek.

Mahkeme red ile ilgili kararı erteleyerek öğlen arasının ardından ilk olarak tanıkları sorguladı. Tanıklar iki saldırıyı (bilinen ikinci ve üçüncü saldırılar) anlattılar ve daha sonra işlenen suçlara çok benzer bir süreçten bahsettiler. Tek fark ikilinin saldırıların ardından çalıntı motorsikletleri/motorlu bisikletleriyle oradan kaçmış olmalarıydı.

Mahkeme bunun dışında Ocak 2017’ye kadarki olası duruşma tarihlerinin bulunduğu bir liste dağıttı. Bu bekleniyordu, çünkü son haftaların yarattığı izlenimden sonra Ağustos 2016 yılına kadar bir hükme varılması beklenmiyor. Basında yazılanlardan farklı olarak mahkeme salonunda mahkeme heyetinin davayı bir an önce sonçlandırmak istediği izlenimi oluşuyor: Müdahil davacıların delil tepsiti dilekçelerini reddeden çok sayıdaki karar, mahkemenin olayların aydınlatılmasına devam edilmesiyle ilgilenmediğini gösteriyor. Mahkeme yerinde saymaya devam edip çoğunlukla sadece öğlene kadar duruşma görüyor ve bu durum 2015 yaz sonundan bu yana böyle. Başlangıçta mahkemenin sadece sanıklar ifade verene kadar zaman geçirmek istediği izlenimi uyanmıştı, ama bu konular artık görüşüldü (en azından büyük ölçüde, sadece Zschäpe’nin az sayıda bilgi vermesi bekleniyor). Mahkemenin şu anda neyi beklediği bilinmiyor.