28.04.2016

Yine Thüringen’in kriminel çevresinden tanıklar

Bugünün tek tanığı, Thüringen’in kriminel çevresinden gelen üç tanığı sorgulamış olan bir Federal Kriminal Dairesi memuruydu. Bu üç tanığın ifade vermeyi reddetmeleri nedeniyle, onların daha önce polise vermiş oldukları bilgiler hakkında konuşuldu. Üç tanık, polise ifade vermeyi de büyük oranda reddetmiş olduklarından bu da pek yeni bir şey ortaya çıkarmadı.
Avukat Borchert, sanık Zschäpe’nin dosyaların asıllarını inceleyebilmesi ve kendi elektronik dosya kopyalarının eksiksizliğini duruşma sürerken kontrol edemeyecğinden duruşmanın ertelenmesi için dileçe verdi. Dosyaları incelemesine izin verilecek ama davanın ertelenmesi kesin kabul edilmeyecek.

Wohlleben’in savunması da daha az önem taşıyan iki dilekçe verdi. Bunlardan birinde Wohlleben’in bilgisayarında bunlunan etnik çoğulcu propaganda metninin okunması talep ediliyordu. Wohlleben bu hiciv metninde hedefinin „bizim“ kültürümüzü „daha fazla çökmekten“ korumak, ama ayrıca diğer halkları da korumak olduğunu duyurduğundan aslında bir yabancı dostuydu, bu nedenle Ceska tabancanın teslimi sırasında bir cinayet kastı söz konusu olamazdı. Faşist etnik çoğulculuğun başka kültürlerin insanlarına Almanya’dan uzak durdukları sürece saygı gösterirken aynı insanları burada her daim kendi kültürlerine yönelik bir tehdit olarak görüp saldırmaya yönelik ikiyüzlü unsuru açıkça ortadaydı. Bu propaganda bir yarar sağlamayacak.

Bunun dışında Tino Brandt bir kez daha sorgulanacak. Bunun sebei Brandt’ın Ceska’nın alınması için gerekli parayı muhtemelen Wohlleben’e değil Carsten Schultze’ye vermiş olması. Wohlleben’in savunması Brandt’ın sorgusu sırasında ona bu soruyu sormamış olduğundan bunun şimdi telafi edilmesi gerekiyor. İlginç bir şekilde tam o noktada Carsten Schultze’in kendisi araya girerek daha polis tarafından gerçekleştirilen ilk sorgusunda paranın Wohlleben’den gelmiş olduğu bilgisini vermiş olduğuna işaret etti.

Önümüzdeki hafta duruşma görülmeyecek. Davaya 10.05’te, son haftalarda olduğu gibi yetersiz bir tanık programıyla devam edilecek.