10.05.2016

Mahkeme heyetinin muhbirlerin olaylarla ilgisini ortaya çıkarmamak için yoğun çabası

Duruşma günü ilk olarak Zschäpe’nin savunmasının davanın durdurulması için verdiği dilekçelerin reddedildiği kararının duyurulmasıyla başladı. Bunun ardından Federal Kriminal Dairesi’nden bir kadın komiser Eisenach’daki saldırının ardından Böhnhardt ve Mundlos’un ölümüne yönelik yayınlanan radyo haberlerine dair araştırmalarıyla ilgili olarak bir kez daha sorgulandı.

Mahkeme kısa duruşma gününün devamını müdahil davacıların; Böhnhardt, Zschäpe ve Mundlos’un kriminal tanıdık çevreleriyle ve üçlünün Chemnitz’de kaldıkları sırada şehirde olduklarına, gerçekleştirmiş oldukları ve planladıkları saldırılara ve destekçileri ile ilgili raporların varlığına rağmen neden tutuklanmamış oldukları sorusuyla ilgili delil tespiti dilekçelerini reddederek geçirdi.

Mahkeme kararlarda kanıt olarak gösterilen olaylardan neden “ilgili yetkililerin aranan kişilerin soruşturup tutuklanmalarını sağlayabilmelerinin mümkün olduğu” sonucunun çıkarılamayacağını sayfalarca açıkladı. Heyetin Federal Savcılığın belirlediği çizgiye uyduğu ve aydınlatma çabalarına son verdiği “Heyet bu nedenle resmi bir sorumluluk tespi edememiştir.” tespitiyle nihai olarak belli oldu.

Bunlar tabii ki şaşırtıcı değil. Buna ra-men kararların gerekçelendirilmesine yönelik gösteriği kısmen çok yoğun çabalar, heyetin hipotezini gerekçelendirmek için kendisini çok zorlaması gerektiğini gösteriyor. Böylece Anayasayı Koruma Dairesi’nden gelen baskı üzerine Chemnitz’deki arama tedbirlerinin ihmal edilmesinin daha sonra işlenen suçlara dair resmi bir sorumluluk anlamına gelmediği şöyle gerekçelendirildi: “Aranan kişilerin oturduğu ev soruşturulabileceği halde bir tutuklamanın gerçekleştirilmesinin mecburi olmadığı”, çünkü “aranan kişilerin tedbirlerinin, örneğin bir kaçış rotası oluşturmalarının, … bir tutuklamanın başarıyla gerçekleşmesni engelleyebileceği” göz önünde bulundurulmalıydı. Bu mantığa göre resmi yetkililer suça aktif olarak iştirak etmedikleri sürece resmi bir müşterek kusur asla söz konusu olamaz.

Beate Zschäpe Perşembe günü yine soruları cevaplatmak istediğini söyledi.