19.07.2016

Delillerin iradı ve takdiri: Hükmün yolda olduğunun belirgin işaretleri

Mahkeme bugün Federal Kriminal Dairesi’nden bir bilgisayar teknisyenini sorguladı. Bu teknisyen, aralarında Zschäpe, Böhnhardt ve Mundlos’un 2004 yılındaki tatil fotoğraflarının da bulunduğu çeşitli fotoğrafları Frühlingsstrasse’deki bir CD-Rom’dan alıp basmıştı.

Keupstraße’deki patlamanın kısa süre ardından çekilmiş olan bu fotoğraflarda Beate Zschäpe neşeli bir gülümsemeyle yanındaki iki adamla rahat bir ilişki içerisinde görünüyordu. Bu fotoğraflar Zschäpe’nn Köln’deki saldırının haberini aldıktan sonra aralarının buz kestiğine dair (bkz. 11.05.2016 tarihli blog) yaptığı açıklamayı yalanlıyordu. Mahkemenin fotoğrafların teknik özelleriklerini e bu kadar ayrıntılı şekilde aydınlatması, bu fotoğradları vereceği kararla ilgili önemli olarak gördüğünü gösteriyor ki bu sanığın aleyhine.

Mahkeme bunun dışında Wohlleben’in savunmasının verdiği çeşitli delil tespiti dilekçelerini reddetti. Bu dilekçeler, Ceska’nın iddianamede belirtilen ve şu ana kadarki delillerin doğruladığı teslimat zinciri hakkında şüphe uyandırma amacını taşıyor. Mahkeme red kararında Ceska ile ilgili şu ana kadarki delil programının çok ayrıntılı bir değerlendirmesinde bulunarak silahın, onu tanıdığı Müller’e iletmiş olan ilk sahibinin (silah Müller üzerinden Thüringen’e, oradan da Wohlleben ve Schultze’ye ulaşmıştı) açıklamalarının inandırıcı olduğu sonucuna varmıştı.
Bugünkü duruşma her iki durumda da verilecek hükmün kimi detaylarına yönelik işaretler taşıyordu. Her şey (yeniden ve halen) mahkumiyete işaret ediyor.

Wohlleben’in savunmasının verdiği dilekçe üzerine Wohlleben’e ait olan ve „etno-çoğulcu“ ifadeler taşıyan iki belgenin okunmasının ardından müdahil davacılar Thüringen Vatan Koruma’nın 2000 yılından bir tanıtım metnini okudu. Thüringen Vatan Koruma bu belgede „Nasyonal Sosyalist“ olduğunu açıklayıp çokkültürlü toplumun „insanlığa karşı işlenmiş ve işlenmekte olan en büyük suçlardan biri“ olduğunu, „kültürel kimliklerin ve bununla birkikte tüm halkların sistematik olarak imha edilmelerine“ karşı eldeki tüm araçlarla savaşılması gerektiği gibi açıklamalar vardı. Thüringen Vatan Koruma’nin internet sitesindeki diğer içerikler, örneğin paramiliter spor talimlerinden fotoğraflar, „tüm araçlar“la neyin kastedildiğini gösteriyor.