21.02.2017

Zschäpe’nin savunması sürüncemede bırakmaya devam ediyor. Heyet de onlara yardım ediyor.

Bugün ilk olarak Zschäpe’nin savunmasının müvekkillerinin cezaevindeki davranışlarıyla ilgili halihazırda defalarca duyurulmuş olan  delil tespiti dilekçesi hakkında görüşüldü. Avukat Grasel herkesi şaşırtarak dilekçenin halen tamamlanmamıi olduğunu ve hatta bu hafta tamamlanacağına dair söz veremeyeceğini belirtti. Bugün ve yarın yeniden bilirkişi Saß  mahkeme önüne çıkıp nihayetinde sadece bu dilekçe hakkında görüş bildirmesi gerekiyordu (sonuç olarak muhtemeken değerlendirmesinde bir şey değişmeyecek, bkz. 14./15.02.2017 tarihli blog).

Mahkeme bu nedenle savunmanın önüne geçerek acilen Stadelheim Cezaevi’nden yetkili bölüm müdiresini yarın için tanık olarak çağırdı. Savunmanın o durumda gizemli tanığından tamamen vazgeçmesi ya da dilekçenin hiçbir yeni bir şey içermediğinden reddedilmesi olası.

Bugün ayrıca gençlik adli yardımı temsilcisi, cinayet silahının teslimi sırasında 20 yaşında olan sanık Schultze’nin gençlik ceza hukukuna mı yetişkin ceza hukukuna mı tabi olduğu konusunda görüş bildirdi. Prof. Leygraf’ın kendisinden önce belirttiğine benzer şekilde gençlik ceza hukukunun uygulanmasını önererek buna gerekçe olarak sanığın gelişim yavaşlığını gösterdi. Bu özellikle Schultze’nin, eşcinselliğini açıklamasından ve Nazi camiasından ayrılmasından kısa süre sonra gelişimine büyük oranda devam ettiğinden anlaşılıyordu. Konu ile ilgili nihai kararı mahkeme verecek.

Yarın ve gerekirse önümüzdeki gün cezaevi müdiresinin tanıklığı ve bilirkişi Prof. Saß. ile devam edilecek.