Günlük arşivler: 18. Haziran 2013

18.06.2013

Anayasal Koruma Dairesinin, 2000 de ‘Jena’ nın yardımcıların etrafında ki olan kişilerle ilişkilerdeydiler.

Davalı olan Carsten Schultze’nin sorgulaması yavaş bir şekilde ilerledi. Schultze nerdeyse hiç birşeyi hatırlamadığını söyledi. Herzaman türklere karşı herhangi bir önyargısının olmadığını belirtiyor. Tabi Döner dükkanının yıkımını anlatırken, dükkanının sayibinin kökeni bilmemesi, nekadar saçma olduğu gayet net ortada. Ayrıca ‘Thüringer Heimatschutz’ da (Nasyonalsosyalist Partilerinin Birliği) ‘NPD’ de (Almanya nasyonaldemokrasi Partisi) ve ‘Junge Nationaldemokraten’ de ki (Nasyonaldemokrat gençliği) kendi politik çalışmalarını önemsemiyor.

İlginç olan, Schultze’nin 2000 de ‘Thüringer Heimatschutz’ un başkanı Tino Brandt’a, üç ilegaliteye kaçan kişilerle ilişkide olduğunu anlatmasıdır. Yani en geç o andan itibaren başkanın haberi bundan olduğu belli. Tino Brandt tüm süre boyunca da Anayasal Koruma Dairesinin ihbarcısıydı.

Ayrıca, sözde çıkış yapan ve o süreçte de Anayasal Koruma Dairesiyle ilişkide bulunan bir şahız, 2000 yılında Schultze’ye direk o üç kişiyle ilgili sorular sormuş. Zamanında da ona, bununla ilgili hiç birşey bilmediğini demiş.

Bundan kısa bir süre sonra, Brandt’ın Anaysal Koruma Dairesinin ihbarcısı olduğu ortaya çıktı. Schultze onun bu Daireyi desteklediğini bildiği halde, aklına sonradan olacaklarını düşünmediğini belirtti.

Bu demekki: Gayet erken bir zamandan belli, ilegaliteye kaçan üç kişi ve onların yardımcılarının, Anaysal Koruma Dairesi tarafından takipte bulundukları, çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor.