17.09.2013

Zschäpe ve Wohlleben’nin red isteği

Aslında bugün konu, 25 şubat 2004 Rostock’ta Döner dükkanında öldürülen Mehmet Turgut olacaktı. Onun yerine dava ilgili olanlar Beate Zschäpe’nin hükümet üyelerine karşı red isteğile ilgilendiler. Davalı olan Wohlleben de buna katıldı. İçeriğin ayrıntıları buydu:

Araştırma davası için savunmacı avukatı Stahl 77.000 € avans ücreti dilekçesinde bulundu. Masraflardan sorumlu olan hakim Kuchenbauer 5.000 € kabul etmişti. (Zschäpe, Sturm ve Heer’in diğer iki savunmacıları henüz avans dilekçede bulunmadılar.) Zschäpe’nin savunmacıları: Bununla savunmayı firenlemek istiyorlar. Avukat Stahl’ın kendisi bugğnki dava gününde yoktu.

Hakim Kuchenbauer’in verdiği 5.000 € avans kararında kendisi şunu: Savunmacılar, ‘cürüm ispatindeki sorunları’ baya masraflı yaptıklarını belirtti. Bu formüleden Zschäpe’nin savunmacıları, bizim müvekkili önceden yargıladı, diye çıkarıyorlar. Gerçektende ‘gerçekleri tespit etmekte zorluk çekmek’ demek isterken diğeri biraz tuaf oldu. Normalinde bir temyiz mahkeme hakimi bu şekil hata yapmaması lazımdı.

Öncelikle neden tüm hükümetin hakimlerine karşı red geldiği belli değildi: Kuchenbauer tek hakim olarak bu kararı verdi. Ondan dolayı diğer hakimler resmi ifadelerinde, kendilerin hiçbir şekilde bu karar ile ilgileri olmadıklarını belirttiler. Fakat savunmacılar şunu iddia ediyorlar: Kuchenbauer, savunmacı Stahl ile bir telefon görüşmesinde, bu kararı geri kalan hükümet ile görüşeceğini, demiş. Hakimler resmi ifadelerinde doğruyu söylememişler ve bundan dolayı Zschäpe’nin savunmacıları müvekkili için yeniden tüm hakimleri red ediyorlar.

Federal avukatlar birliği ve müdahil davacılar, mahkeme bu konuda karar verene kadar ana davayı devam etmesi dilekçesini verdiler. Ceza duruşma tüzüğünde bu tür seçenek, ertelemeyi engellemek için, kesin yapılması gerektiğini diyor. Nerden baksak Turgut’un cinayet olayında beş şahit salonun önünde beklemekte. Onların yakınları salonda, birkaç şahit daha var sırada ve aralarında iki müdahil davacı. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde ifadelerini vermeleri gerekiyor. Onun yerine başkan hakim Götzl çarşamba günündeki ana davayı perşembeye erteledi. Eğer temyiz mahkemedeki red isteğine yetkili olan hükümet henüz karar vermediyse, mecbur Götzl ana davanın devam edilmesinin emrini vermesi lazım. Yoksa da müdahiler ve şahitler yeniden ifadelerini bitirmeden evlerine dönmeleri lazım.

Tamamen bugünki oturum günü müdahil davacılar tarafından hoşnutsuzdur. Önyargı isteklerinin içerisi zayıf olduğundan, daha da hoşnutsuz. Mutlaka bu boyuta olan bir araştırma davasındaki 5.000 € luk ücret yeterli değildir. Böyle bir yanlış karara karşı farklı hareket edilmesi lazım. Özellikle burda sadece bir avans sorusundan bahs ediliyor ve daha önemli soru daha tartışılmakta, yani ana davadaki ücret. Böyle bir karar, savunmaya karşı kısıtlama amaçlı yapıldığını, iddia ediyorlar. Ayrıca bu baya abartılı.

Formüleyi tek başına bakıldığında biraz hatalı olabilir fakat Kuchenbauer’in kararındaki formülelerinde de önyargılı olduğu anlaşılmıyor. Bu bağlantıda, davanın nekadar zor olduğunu demek istediğidir.

Savunmacılar bu hareket ile neyi hedefliyor diye, soru oluşuyor. Asıl savunma stratejisi olmadığı için, Zschäpe’nin savunmacıları burda bir kurban rolünü, gerçek amaçlarını saklamaları için, üğretiyorlar. Zschäpe’nin savunmacıları, mahkeme ile içerik veya prosedür karşılaşmaya kaçındılar. Tecrübe hazinelerine ve kendilerine uygun değilmiş demek. Şimdiye kadarki asıl yüzleşmeler sırf nispi ikincil tartışma noktalar üzerindeydi. Şimdiki ön yargı istekleride, Zschäpe’nin savunmacıları yüzleşmeyi kendi çıkarısı için yapıyor. Yani kendi ücretleri için ve yine savunmanın asıl sorularına yönelik değil.

O bakımdan Zschäpe’nin savunmacıları şu soruyu kabul etmeleri lazım: Bir yandan savunma, üç savunmacısının olması şart demeleri. Diğer yandan da avukat Stahl ücrete yönlendirip bu hafta davaya katılmamasıdır.

Müdahil davacıların bakış açısından en önemlisi, hükümet bu tür isteklere karşı hangi reaksyon verir. Yine savunmacılara, temelsiz red istekleriyle bir hafta davayı erteleme izinini verdi. Endişelenecek durum, yine müdahil davacılar boşuna Münihe gelmeleridir. Oysa hükümet kolaylıkla çarşamba akşamına kadar görüşebilirdi.