07.10.2014

Yeniden „Blood and Honour“ Chemnitz – yeniden inkar ve masum gösterme

Bugün yeniden, Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt’ın, ortadan kaybolmalarının hemen ardından Chemnitz’deki ilk zamanlarında yanına sığındıklarını Chemnitzli Thomas Rothe sorgulandı. Rothe tüm soruları yine (bkz. 01.04.2014 ve 29.07.2014 tarihli bloglar) boğuk bir sesle „hatırlayamıyorum“ diyerek savuşturmayı denedi ve en azından Heyet Başkanı Hakim Götzl karşısında oldukça başarılı oldu.

Zschäpe’nin savunması açık şekilde müvekkillerinin memnuniyetsizliğinin etkisiyle yeniden biraz daha aktif davranarak müvekkillerinin bilgisini açıkça kullandılar. Avukat Sturm tanığa bu şekilde hatırlatmada bulundu: „Bilgim dahilinde Bay Mundlos bir keresinde birkaç hafta boyunca yanınızda kalmıştı.“ Ancak Rothe’nin olayların aydınlatılmasına katkıda bulunmaya niueti yoktu ve bunu da yalanladı.

Rothe yine de Zschäpe’nin savunmasının sorusu üzerine sadece üçlüyü Chemnitz’de ağırlamakla kalmayıp onları Chemnitz ve Zwickau’daki daha sonraki evlerinde de ziyaret etmiş olduğunu anlattı. Tüm bu süre boyunca, yani iki sene süresince Mundlos ile sıkça görüşmüştü, onunla arkadaşlardı. Mundlos ona bir kaç kez bilgilsayarındaki mizanpaj sorunlarıyla ilgili olarak yardım etmişti. Bu tahminen kendi Nazi dergisi „Sachsen Glanz“ veya „B&H“ dergisi White Youth’un mizanpajıydı.

Tanığın militan camiayla olan bağlantısını açığa çıkarmak yine müdahil davacılara kaldı. Rothe iki yıl süresince „Blood & Honour“ da en azından „üye adayıydı“, en önemli kişileri tanıyor, sadece konserlere değil yayınların mizanpajına da katılıyordu. Anlattığına göre kendi fanzini „Sachsen Glanz“ aracılığıyla kendisine bir çok başka dergi ve albüm yollanıyordu. Fanzin ve müzik albümlerinin kendi dergisinde çıkan eleştirileri o dönemin en agresif, şiddeti yücelten ve Neo-Nasyonal Sosyalist propagandasının bir koleksiyonuydu.

Rothe bir yerde kanıtlanabilir şekilde yalan söyledi: „Üçlü“nün aralarında bir manken gövdesinin asılmasının da olduğu sebeplerden dolayı arandıklarını ilk kez 7.05.2000 tarihli „Kripo live“ programından öğrenmiş olduğunu defalarca iddia etti.

Üçlü ile bu konu hakkında konuşmamıştı. Ancak, daha önceki bir ana duruşmada gösterilmiş olan „Kripo Live„ programında, otoyol köprüsündeki manken gövdesi hiç görünmüyordu.

Enrico Theile’yi sorgulamış olan polis memurunun bunun ardından gerçekleştirilen sorgusu yeni bir bilgi sağlamadı.

Son olarak müdahil davacılar, Tino Brandt’ın sorgusuyla ilgili açıklamada bulunarak Brandt’ın „Gesinnungsgemeinschaft der neuen Front“a dair ifadesinin (bkz. 30.09/01.10.2014 tarihli blog) önemini vurguladılar.

Federal Savcılık müdahil davacıların delil tespiti talebi ile ilgili görüş bildirerek birden çok tanığın sorgusuna razı olduklarını belirtti. Bu konu özellikle GndF çekirdek kadrosundan olan ve uzun yıllar boyunca Bavyera Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi’nin muhbirliğini yapmış Kai Dalek ile ilgiliydi.