Günlük arşivler: 13. Ocak 2015

13.01.2015

Eski muhbir Carsten Szczepanski’nin sorgusunun devamı.
Ve: Cephe parçalanıyor. Wohlleben’in savunmasının delil tespiti talepleri

Bugün ilk olarak Köln Keupstraße’deki çivili bombanın etkisini araştırmış olan bomba soruşturmacılarının sorguları sonlandırıldı.
Ardından eski muhbir Carsten Szczepanski’nin sorgusuna devam edildi. (Sorgusunun başlangıcı için 03.12.2014 tarihli blog metnine bakınız.)

Sorgu beklendiği üzere zorlu ve ağır geçti; tanığın eski yoldaşları, isimler ve tarihlere dair hafızası (veya hatırlama isteği) zayıftı. Yine de görece açık şekilde camianın ideolojik yönelimi ve şiddet eğiliminden bahsetti. Müdahil davacılar tanığın sorgusunun sonuçlarını, burada anlamına uygun olarak özetleyeceğimiz sözlü bir açıklamada özetlediler. Açığa çıkan sadece 90’lı yılların Nazi camisına yön veren ırkçı şiddet eylemlerinin aleni propagandası değildi. Her şeyden çok dehşete düşüren tanığın muhbirlik faaliyeti sırasında tam da bu politik eylemleri sürdürmesi, tutukluluğu sırasında bile şiddeti aşırı derecede yücelten bir fanzin çıkarması ve fanzinleri yayınlamadan önce muhbir liderine göstermesi ve hiçbir itirazla karşılaşmamasıydı. Tanığın Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt’ın Chemnitz’de kalmaları ve oradaki Blood and Honour şubesinin onları desteklemesine yönelik verdiği bilgilerin üçlünün tutuklanmasına yol açmaması gerçeği bu Anayasayı Koruma Dairesi’nin Nazi camiasıyla mücadele ve onların tutuklanmasıyka ilgilenmediğini gösteriyordu.

Szczepanski’nn aslında yarın da gelmesi gerekiyordu; bununla birlikte yarın için artık delil programı olmadığından, heyet başkanı Hakim Götzl yarınki duruşma gününü tereddüt etmeden iptal etti.

Ana duruşma gününün finalinde Wohlleben’in savunması çok sayıda delil tespiti talebinde bulundu. Tavırları şu yöndeydi: Ortadan kaybolan üçlünün ve NSU’nun destekçileri arasındaki merkezi figür Ralf Wohlleben değil, „Blood & Honour“ Saksonya şubesiydi ve Zschäpe, Böhnhardt ve Mundlos’un NSU cinayetleriyle sonuçlanan radikalleşmesine sebep olan ve NSU’ya bu cinayetlerde kullanılan silahları tedarik eden de onlardı. Bu olayların kanıtlanmasıyla ilgili olarak „B&H“ Saksonya’dan tüm önemli kişilerin yanısıra „B&H“ Thüringen ve Almanya’nın o zamanlarki liderleri de ifade vermek üzere çağrılmalıydı.

Bu delil talepleri savunma avukatları Heer ve Stahl’ın yüz ifadelerinden de anlaşıldığı üzere Zschäpe’nin savunmasından tamamen bir uzaklaşma anlamına geliyordu.
İlginç olan Wohlleben’in savunmasının bugün gelmeleri için dilekçe verdiği tanıkların, tam da mahkemenin müdahil davacıların dilekçeleri üzerine geçen haftalarda yakından ilgilendikleri çevreden olmalarıydı. Bu bilindiği üzere sadece Federal Başsavcılık ve Zschäpe’nin savunması tarafından değil Wohlleben’in savunması tarafından da eleştirilmişti. Geçtiğimiz haftalarda davanın yavaşlamasına neden olacakları nedeniyle sürekli suçlanan müdahil davacıların doğru yönde oldukları bu açıdan doğrulandı. Kimi dilekçelerin işin iç yüzünü bilen kişilerin verdiği bilgilerle gerekçelendirilmesi de ilginçti, örneğin „B&H“ Saksonya’nın çözülme toplantısında Böhnhardt ve Mundlos’un hazır bulundukları bilgisi bunlardan biriydi.

Aynı zamanda Wohlleben’in savunmasının müvekkillerini (B&H Saksonya ile karşılaştırıldığında) nispeten zararsız ve olaylardan habersiz ve bununla birlikte nihayetinde suçsuz olarak gösterme çabasının sonuç vermesi ihtimal dışıydı. Çünkü hem tarafsız deliller hem de müşterek davalı Schultze’nin ifadesi Schultze ve Wohlleben’in „üçlüye“ (politik suikastlar haricinde hiçbir kullanım amacı olmayan) susturuculu bir ateşli silah tedarik ettiklerini net şekilde ortaya koyuyordu.
Wohllleben’in savunması görünen o ki yenilenen tutuklama talebinin reddedilmesini doğru şekilde yorumladı: Müvekkilleri yıllar sürecek olan bir tutukluluk cezas tehditi altındaydı, çünkü susturuculu Ceska 83’ü tedarik ettiği kanıtlanmıştı, çünkü Zschäpe, Böhnhardt ve Mundlos ile „halk ölümü“ kampanyasını yürütmüş olan ve Uwe Böhnhardt’ın yüksek derecede agresif şiddet eğilimlerini bilen Wohlleben kime bir cinayet silahı verdiğini tam olarak biliyordu. Delil tespiti dilekçeleri şimdi Chemnitz’deki destekçilere yönelik ele geçen yeni bilgileri tüm sorumluluğu onlara yükleyecek şekilde kullanılmaya çalışılıyordu. Böhnhardt ve Mundlos’un ortadan kaybolmalarından önce, Wohlleben ile politik ve arkadaşça yakın oldukları bir zamanda Chemnitzli Blood and Honour yapısı üzerinden bomba imalatı için TNT sağlamaları, daha o zamanda bir bomba atölyeleri olması, yani hem patlayıcı bomba saldırıları gerçekleştirilmesine yönelik istekleri hem de B&H ile politik olarak örtüşmelerinin o zamanda mevcut olduğunu savunma kasten görmezden geliyordu. Wohlleben’in 1998 yılından 2000’lerin başına kadr B&H Saksonya ile bir bağlantısı olmaması Jena’daki bombalardan dolayı ona karşı da soruşturma yürütülmüş olması ve üçlünün merkezi destekçisi olarak kendini bu yüzden arka planda tutması nedeniyle olmalıydı.