28.04.2015

Yalan ve Masum Gösterme Çabaları XIII – Bir kez daha „Erzgebirge Beyaz Kardeşliği“ ve „Blood & Honour“ hakkında

Bugünün ilk tanığı eskiden André ve Maik Eminger’in kurucuları olduğu „Erzgebirge Beyaz Kardeşliğinin“ üyesi olan André Kö. idi. Tanık artık sağcı olmadığını iddia ediyor, ama bir yandan da dazlak kafasında devasa bir „Kan ve Onur“ dövmesi var. Onun da Erzgebirge Beyaz Kardeşliği ile ilgili detayları hatırlamak istememesi ve bir yandan polise vermiş olduğu ifadeleri göreceleştirmesi (yabancılara karşı şiddet tartışmasında „o kadar aşırı“ konuşmamıştı vs.) bu durumda şaşırtıcı değil. Yine de o da André ve Maik Eminger’in EBK’nin kurucuları ve yönetici üyeleri olduğunu doğruladı.

Ardından Almanya Blood & Honour „şubesinin“ eski yöneticisi olan Stephan Lange geldi. Lange, B&H’yi sadece bir müzik hareketi olarak göstermeye çalıştı, hatta Berlin’de kurulmasının sadece dazlak camiası içerisindeki Hammerskins’in saldırılarından kendilerini korumak amacıyla gerçekleştiğini iddia edecek kadar abarttı. Heyet Başkanı Hakim Götzl’ün buna kesinlikle inanmadığını belirtip hatta yalan ifade vermenin sonuçlarını açıklamasına ve kendisine „B&H“ yayınlarından çeşitli net politik içerikler hatırlatmasına rağmen tanık bu masum gösterme taktiğine sadık kaldı. Ama daha sonra daha ziyade „Combat 18“ tarafında olan, yani göçmenlere, sağcılara vs. karşı silahlı saldırıda bulunmak isteyen „B&H“ üyeleri bulunduğunu söyledi, ama detayları hatırlamak istemedi.

Wohlleben ve Zschäpe’nin savunmaları bir kez daha sorguya itirazlarla engel olma taktiğini denediler ve bir kez daha çoğu durumda başarısızlığa uğradılar. Zschäpe’nin savunmasının „B&H“ ile ilgili sorguların temelde dava ile ilgisinin olmadığını bile iddia etmesi ilginçti. Bu utanmaz tez sadece mahkeme değil herkes için akıl almaz bir tez.