17.03.2016

Zschäpe’nin açıklaması çürüyor, Wohlleben’in savunması bloke ediyor ve heyet tatile çıkıyor

Bugün ilk olarak NSU’nun soygunlarıya ilgili olarak iki yeni tanık sorgulandı. Bu tarz sorgularda uygulanan her zamanki prosedür, ilk tanığın ifadesinin sonunda soruşturmalardaki tüm hatalar için hayatta kalan kurbanlardan resmi bi rözür dilenmesinin yerinde olacağını söylemesiyle kesintiye uğradı. Tanığa bir banka soygununun mağduru olarak şu ana kadar hiçbir şekilde herhangi bir geri bildirimde bulunulmamıştı. Zschäpe’nin avukatı Heer ve Stahl sinirlendiler ve müdahalede bulunarak heyet başkanından tanığın sözünü kesmesini istediler.

Mahkeme bunun ardından, yaptığı açıklamalar Zschäpe’ninkileri sarsıntıya uğratan bir polis memurunu sorguladı: Yürüttüğü soruşturmalardan daha önce defalarca bahsetmiş olan genç Federal Kriminal Dairesi memuresi bugün iki teknik soru üzerinde durdu: Bunlardan biri Zschäpe’nin Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un ölümünü iddia ettiği gibi radyodan öğrenip öğrenmediğiydi. Radyo programlarıyla yapılan ayrıntılı karşılaştırma bu ihtimali ortadan kaldırmasa da pek mümkün olmadığını gösteriyordu: Zschäpe’nin bilgisayarında o gün dinlediği bir internet radyosu yayınında karavanda bulunan cesetlerle ilgili haber, Zschäpe’nin daireyi ateşe vermesinin ardından yayınlanmıştı. Eisenach’tan gelen haber analog radyo kanallarında daha mı erken yayınlandı diye eksiksiz şekilde soruşturmak mümkün olmamıştı. Ama o durumda bile Zschäpe’nin bundan haberi ancak aynı anda hem canlı yayını hem de analog radyoyu dinlemesi durumunda olabilirdi. Yani açıklamasının bu kısmı da görünen o ki gerçekdışıydı.

Tanık bunun dışında Frühlingstrasse’de bulunan, Keupstrasse’deki saldırılarla ilgili video kayıtlarıyla da ilgilenmişti: Bu kayıtlar saldırının gerçekleştiği gün kameraya alınmıştı. Bu elle ve saldırının hemen iki saat sonrasında, yani Mundlos ve Böhnhardt’ın daha Köln’den dönmüş olmalarının mümkün olmadığı bir zamanda gerçekleştirilmişti. Kayıtlar, Frühlingstrasse’de gerçekleştirildikleri varsayılırsa sadece Zschäpe’nin elinden çıkmış olabilirlerdi. Ama Zschäpe açıklamasında Köln’deki saldırıdan ancak ikilinin geri dönmesinin ardından haberi olduğunu iddia etmişti.

Basının daha birkaç gün önce videolarla ilgili olarak kendisiyle görüştüğü avukat Grasel’in tepkisi Zschäpe’nin savunmasının açıklama çabalarının ne kadar çaresizce olduğunu gösteriyordu: Grasel taz’a kayıtların mesela André Eminger tarafından da gerçekleştirilmiş olabileceğini söylemişti. Dün, yani bu açıklamanın üzerinden daha bir hafta geçmeden diğer avukat Borchert, Zschäpe’nin adına Eminger’in cinayet ve saldırılardan hiç haberi olmadığına yönelik açıklamasını okudu. Böylece bugün anlatılan soruşturmalar (şu ana kadar toplanan sayısız delille birlikte) Beate Zschäpe’nin iddialardan hüküm giymesine yol açacak. Deliller böylesine aleyhine olunca öne sürdüğü bilgiler de o kadar gerçekdışı ve çelişkili.

Ama geçtiğimiz haftalarda görüşülen kimi delil konularının neden daha önce soruşturulup dava kapsamına alınmadığı sorusu da gündeme geldi: Hangi radyo kanalının Eisenach’taki cesetlerle ilgili ne zaman haber yaptığı sorusu 2012 yılında şimdi, yani olayın üzerinden dört yıl geçtikten sonra olduğundan muhakkak daha iyi açıklığa kavuşturulabilirdi. Köln’deki saldırılarla ilgili videolar da 2011 yılından bu yana yetkililerin elindeydi.

Bir başka polis memuresi Wohlleben’in evine yapılan arama sonucun ele geçirilen ve Wohlleben’in kendisini ılımlı bir “Nasyonal pasifist” olarak tarif etmesiyle çelişen ve onun inançlı bir Nasyonal Sosyalist olnu açığa çıkaran bir bulgudan bahsedecekti. Arama sırasında üzerinde “Eisenbahnromantik” (demiryolu romantizmi) yazan bir t-shirt bulunmuştu, bunun altında Auschwitz’deki toplama kampına doğru giden bir tren rayı resmi vardı. Yetkililer t-shirte o zaman el koymamışlardı ama fotoğrafını çekmişlerdi. Tanık sorgulanmaya başlanamadan Wohlleben’in savunması itirazda bulunarak müvekkillerine yönelik davanın ayrılıp ertelenmesini, çünkü fotoğrafın şu ana kadar dava dosyaları arasında bulunmadığını belirtti. Müdahil davacılar da Federal Savcılığın takdirinegöre soruşturmanın kimi kısımlarını geri planda tutması ve/veya başka dava dosyaları arasına “yerleştirmesini” defalarca kez eleştirmişlerdi. Nihayetinde burada söz konusu olan sadece bir fotoğraf. Dosyalarda bu fotoğrafın varlığına dair önceden de bilgi bulunuyordu. Federal Savcılık bu fotoğrafı özellikle Wohlleben’in kendini nasıl tarif ettiğine yönelik bir cevap olarak “aktive ettiği” bilgisini verdi. Ancak mahkemenin bugün ayrıntılı kararlar yazmaya isteği yoktu ve acilen Paskalya tatili için veda etti.

Mahkeme böylece Paskalya tatilinin öncesindeki haftalarda da, ortalama yarı gün duruşma görme eğilimine sadık kaldı. Geçtiğimiz hafta 2017 yılı Ocak ayına kadarki resmi duruşma günlerinin duyurulması bu durumda şaşırtıcı değil.