01.08.2016

Zschäpe’nin savunmasından yeni cambazlıklar ve Wohlleben’in ideolojisi

Bugün ilk olarak Jena’da 1990’ların başında gerçekleşen bir kavganın tanığı ve kendisinden daha önce pek çok kez bahsedilmiş olan biri sorgulanacaktı. Ama bu kişi mahkemeye gelmedi.

Ardından mahkemenin ilk planına göre Zschäpe’nin avukatı Borchert müvekkili adına bir açıklama yapacaktı. Ama bu gerçekleşemeden avukat Heer söz alıp müdahil davacıların Zschäpe’ye 6 Temmuz’da yöneltmiş oldukları kimi sorulara itiraz eden bir yazılı ifade okumaya başladı. Borchert’in ısrar etmesi üzerine bir ara verildi. Ardından Borchert Heer’in itirazlarını sunmasına izin vererek Zschäpe’nin açıklamasının ancak mahkemenin bu itirazlar hakkında kararını vermesinin ardından okunacağını duyurdu. Görünen o ki Zschäpe’nin savunması içerisinde tüm anlaşmazlıklara rağmen davayı aksatma konusunda görüş birliği mevcut.

Müdahil davacılar sorulara itiraz edilmesini gereksiz bir sürünceme olarak eleştirdi. Savunma sorulara yönelik eleştirisini normalde olduğu şekilde hemen yapmalıydı. Mahkeme heyetinin, aşırı genellemeler içeren itirazları gözden geçirmek için çok zaman harcaması gerek. Sorulara içeriksel olarak cevap verilip verilmeyeceğiyse zaten meçhul; Zschäpe müdahil davacıların sorularını cevaplamayacağını açıklamıştı.

Müdahil davacılar son olarak sanık Wohlleben’in politik olarak faal olduğu süre içerisinde militan, yabancı düşmanı ve nasyonal sosyalist görüşleri savunduğunu ve hiçbir şekilde kendisinin öne sürdüğü gibi halkların barış içinde bir arada yaşamalarını şiddet kullanmadan savunan biri olmadığını kanıtlamak üzere çok sayıda delil tespiti dilekçesi verdi. Bunun dışında Wohlleben’in daha 2008 yılında (yani NSU videolarının hazırlanmasından sonra, ama NSU’nun kendini açığa çıkarmasından önce) derrosarotepanther@hotmail.de mail adresini kullandığına dair ipuçları mevcut.