11.01.2017

Wohlleben’in savunmasının bir girişimi daha başarısızlığa uğradı. Ve Prof. Saß’ın raporu gecikmeye devam ediyor.

Bugün ilk olarak sanık Carsten Schultze hakkında rapor yazmış olan bilirkişi Prof. Leygraf bir kez daha sorgulandı. Kendisine verilmiş olan esas görev, olayların gerçekleştiği sırada 19-20 yaşında olan Schultze’nin gençlik ceza hukukuna göre cezalandırılmasının gerekip gerekmediği sorusuna açıklık getirmesiydi. Ancak bugünkü konu başkaydı: Wohlleben’in savunması, Schultze’nin Wohlleben’in ciddi şekilde aleyhine olan açıklamalarının inanılırlığı hakkında şüphe uyandırmak amacıyla onun çeşitli psikolojik hastalıklara sahip olduğunu iddia ediyordu. Leygraf Schultze’yi ayrıntılı şekilde incelemiş olduğundan ona bu konuda neler bildiği soruldu. Leygraf Schultze’nin böyesi bir hastalık belirtisi göstermediğini düşünüyordu ve savunmanın gerçekten de beceriksiz sorgusu da bunu değiştiremedi.
Federal Başsavcılık, Zschäpe’nin eski avukatları Heer, Stahl ve Sturm’un Prof. Saß’ın bilirkişi raporuna yönelik dün vermiş oldukları dilekçelerle ilgili görüş bildirerek bu dilekçeşerin hepsinin reddedilmesini talep ettiler. Avukatlar ise buna yarın sabah cevap vereceklerini duyurdular. Mahkemenin bu dilekçelerle ilgili vereceği karar için zamana ihtiyacı olduğundan söz sırasının Prof. Saß’a yarın da gelmemesi olası. Yarın için çağrılan başka bir tanık yok.