08.05.2018

Eminger’in savunmasının mütalaası: inançlı bir Nasyonal Sosyalist ama bir fikri yok

Bugün Eminger’in savunmasının mütalaada bulunmasından önce, henüz Nisan ayı başında ek avukat olarak görevine başlamış olan Sprafke bir basın açıklaması aracılığıyla André Eminger’in avukatlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. „Avukat ve müvekkili arasında savunmaya nasıl devam edileceği konusundaki görüş ayrılıklarından dolayı“ görevinin son bulması gerekmişti. Karlsruheli avukatın genel olarak oldukça talihsiz performansı böylece tarih oldu, davada daha fazla gecikme olması artık beklenmiyor.

Sanık Eminger’in diğer avukatları Kaiser ve Hedrich ise dönüşümlü olarak ortak mütalaalarını sundular. Sonuç olarak müvekkillerinin tamamen beraat ettirilmesini talep ettiler. Eminger şüphesiz inançlı bir Nasyonal Sosyalistti ama cezayı gerektiren bir suç işlediği kanıtlanmamıştı.

İki avukatın delillerin durumuna yönelik bu değerlendirmelerinde büyük oranda yalnız olduklarını bilmeleri gerekiyor. Mahkeme ne de olsa Eminger’i geçtiğimiz sonbaharda sadece silahlı soyguna yardım ve yataklık değil Köln’de Probsteigasse’deki bakkala bombalı saldırıyla gerçekleştirdiği cinayet teşebbüsü nedeniyle ağır suç şüphesiyle göz altına almıştı.

Savunma ilk olarak Federal Savcılığın mütalaasını ve mahkeme kararını çok ayrıntılı şekilde özetledi ve ardından hiçbiri inandırıcı olmayan karşı argümanlarını sundu:

Eminger’in destek eylemleri, örneğin Bahncard’ı temin etmiş olması somut bir suç için zorlayıcı bir gereklilik taşımıyordu. Savunma bu şekilde Böhnhardt, Zschäpe ve Mundlos’un gizli hayatlarının bütünündeki mobilitenin Bahncard ile kolaylaşmasını da bunun suçların işlenmeleri ve planlanmaları için gerekli bir koşul olmasını da yanlış değerlendirdi.

Avukatlarına göre Eminger’in kendi belgelerini kullanarak kiralamış olduğu araçların iki soygun saldırısı ve Köln’deki bombalı saldırıda kullanılmış olup olmadığı ispatlanmamıştı. Oysa ki karavanların Böhnhardt ve Mundlos’un gerçekleştirdiği soygunlarla yakından ilişkili olarak sistemli şekilde kiralanmış olmaları, doğal olarak Eminger’in kiralamış olduğu karavanların da bahsi geçen suç eylemlerinde kullanılmış olduğu sonucunu destekliyordu. Böhnhardt ve Mundlos başka bir araçla olay yerlerine giderken kiralanmış araçlarla tatil çıkılmış olması -Eminger’in savunmasının mütalaasının aksine- akla yatkın değildi.

Savunma Köln’deki bomba yerleştirilmiş olduğunda karavanın çoktan kiralanmış olduğu yere teslim edilmiş olduğunu öne sürdü. Savunmanın bu iddiası mağdurların bombanın yerleştirildiği gün ile ilgili vermiş oldukları net olmayan bilgilere dayanıyor. Esas duruşmada da bombanın yerleştirilmiş olduğu gün tam olarak tespit edilememişti. Bu nedenle bu tam olarak net olmayan bilgiler Eminger’in yardımda bulunmuş olmasına ters düşmüyordu. Ayrıca Beate Zschäpe’nin Böhnhardt ve Mundlos’un kendisine bombanın imali, Köln’e götürülmesi ve dükkana yerleştirilmesinden bahsetmiş olduklarını yazılı açıklamasında belirtmiş olmasının ardından her şey ikilinin bombanın Köln’e taşınması için Eminger’in kiralamış olduğu aracı kullanmış olduğunu gösteriyordu.

Açık şekilde kanıtlanmış olan destek eylemleri ise (örneğin Eminger’in Zwickau polisine bir su hasarı sonrası verdiği tanık ifadesinde Zschäpe’yi karısı olarak göstermesi) ancak son cinayet saldırısı sonrasında gerçekleşmişlerdi, ama o zaman NSU artık sadece soygun gerçekleştirdiğinden artık terörist bir örgüt değildi. Savunmanın RAF’ın feshinin ardından bugün hala yer altında yaşayan ve soygun işleyen sözde RAF üyeleriyle akıl almaz bir paralellik göstermeye çalışarak terörist örgüt NSU’nun 2007 yılındaki „feshi“ni öne sürmesi, bir iddiadan fazlası değil ve Beate Zschäpe’nin 2011 yılında planladığı gibi dağıtmış olduğu itiraf videosuyla da çürütüldü.

Eminger’in bilgilsayarında Federal Savcılığın NSU’nun „mavi kopyası“ olarak tanımladığı „Turner Günlükleri“nin bir kopyasının bulunduğu savunmaya göre doğruydu , ama asıl mavi kopya Combat 18 örgütünün „Field Manual“ıydı ve o bilgisayarda bulunmamıştı. Savunma neden içerik olarak birbirine çok benzeyen kitaplardan birinin değil de diğerinin NSU’ya model oluşturduğuna dair bir argüman sunmadı. Ayrıca sanık Eminger, özellikle kendisi ve kardşeinin çıkardığı „The Aryan Law and Order“ fanzininde Alman olmayanlara karşı silahlı mücadeleyi o kadar açık şekilde savunuyordu ki NSU’nun cinayetlerini destekleme kastı ve eğiliminden şüphe duyulmuyordu.

Eminger’in savunmasının mütalaası geçtiğimiz sonbaharda verilen tutuklama kararına yönelik halihazırdaki argümanlardan daha fazlasını getirmedi. Yani mahkemenin, vereceği kararda tutuklama kararındakinden farklı bir değerlendirmede bulunacağını varsaymak için bir neden yok.

Ancak Eminger’in savunmasının geçtiğimiz beş sene içerisinde neyi yapmamış olduğu açıklık kazandı. André Eminger değil de yine militan bir Nazi olan ve o zamanlar olay yerinde yaşayan kardeşi Maik’in araçları André’nin belgeleri ile kiralamış olmasının mümkün olduğu mütalaada ilk kez gündeme getirildi. Maik Eminger 29.07.2014 tarihindeki sorgusunda ifade vermeyi kendini suçlu çıkarabileceğinden değil de kardeşine karşı ifade vermek zorunda olmadığından reddetmişti. Ne bir tanık ne de André Eminger’in kendisi, kardeşi Maik’in André Eminger’in belgelerini kullanmış olabileceğini asla iddia etmemişti. Ayrıca deliller de Maik Eminger’in NSU’nun çekirdek üçlüsüyle bağlantısı olduğuna yönelik bir ipucu taşımıyordu. Mahkemenin bu nedenle bu olasılık hipoteziyle yoğun bir şekilde ilgilenmesine gerek olmayacak.

André Eminger’in olayların gerçekleştiği 2000 yılında henüz hiç olgun ve yetişkin olmadığı ve o nedenle inançlı bir Nazi olmadığına yönelik bugün öne sürülen iddia da daha önce hiç gerekçelendirilmemişti. Oysa ki tam olarak bu konuyla ilgili olarak tanıkların dinlenme şansı vardı. Konuya yönelik dilekçeler de verilmemişti. Bugün de esasen Eminger’in „Die Jew Die“ (Öl Yahudi Öl) dövmesini ne zaman yaptırmış olduğunun bilinmediği ve dövmenin öncesinde „inançlı“ bir Nasyonal Sosyalist olamayacağı varsayımıyla yetinildi. Eminger’in savunmasının mütalaası bu noktada da verilebilecek hükme karşı bir argüman getirmeyip sadece olanları inkar etmekle yetindi.