09.07.2013

Holger Gerlach’ın önceki ifadelere

Öğlenden önce, savcı federal avukatlar birliğinden Dr. Moldenhauer tarafından sorgulandı. Delil konusu, Holger Gerlach’ın federal hakimler heyetindeki soruşturma hakimine verdiği ifadelerdi. Gerlach ‘üçüne’ birkaç defa kimlik belgelerini verdi. Belgeler, mobil evleri kiralamak için kulanıldı ve NSU’nun cinayet darbeleri ve soygunları mobil evlerden yapıldı. Ayrıca Gerlach 2011’de yeni bir pasaport çıkartırdı. O resimde Uwe Böhnhardt’a çok benziyordu ve resim için özellikle dış görüntüsünü değiştirmişti.

Gerlach şahide, o zamanlar artık ‘üç kişiye’ karşı tutuklama emri olmadığını sanıdığı içindi yardımı, demişti. Başlangıçtaki yaptıkları işlerden dolayı için olan suçlamalar, zamanaşımına uğranıldığını gazetede okumuş. Ayrıca onlar, Gerlach’a bilgisayar dükkanını işletiklerini demişler. Buluşmalara pahalı ve yeni arabalarla gelmişler.

Şahide anlatığı: ‘Dünya 5 kişiyle kurtarılmaz’. Bu sözcüğü ‘üçüne’ on yıl evvel bir görüşmede demiş. Gerçi Gerlach gerçekten ‘üçünün’ aranılmadığını ve onların yeterli paraları olduğunu düşündüyse, ozaman en geç bu konuşmadan sonra kesin onların kendi belgelerini idiolojik hizalanmış suçlar için kulanıldığını hesaba katmıştır.

Konu, Wohllebenden aldığı silahı, ‘üçüne’ teslim ettiğine gelince, Gerlach sırayla şahitlere karşı koruma iddialarla kaçamak yapamaya çalışıyordu. Ya onun eline geçen çantaya bakmadığını ya da kimseye zarar gelmeden o silahı yok etme fırsatını göremediğini, anlatıyordu.

Nispeten beklenilmeyen Eminger’nin savunmacısı bir dilekçede bulundu: Eminger ve savunmacıları, cürüm bütünlülükte ve Eminger’in dolaysız katılımıyla suçlanılmayan olaylar, işlenilen dava günlerinde izinli olmalarını, taleb etti. Bütün dava günlerinde işlenilen olaylar, terör organizasyon tarafından uygulandığı için ve Eminger de bunlara yardımda bulunduğu suçla kılındığı için, bu dilekçe onlara az umut vericidir.

Dava gününün sonunda, Enver Şimşek’in bulunma durumu üzerine, iki polis şahidi bilgi verdi. Kendisi çiçekçi dükkanında öldürüldü.