14.11.2013

‘Zschäpe’nin NSU daki rolü

Ana davanın başlangıcında müdahil davacı temsilcileri ‘Hoffmann’ ve ‘Pınar’ bir adli-dilbilim rapor dilekçesinde bulundular: Çeşitli ‘Nazi’grublara yollanılan, ‘Frühlingsstrasse’de para ile birlikte bulunan NSU’nun bir propaganda yazısı, ‘Uwe Mundlos’un bir muktubuyla ve ceza evinden ‘Zschäpe’ tarafından ‘Robin Schmiemann’a gönderilen muktubuyla karşılaştırılmasını istiyorlar. Bu rapor ‘Zschäpe’nin de, denilen NSU manifestosunda yazar olduğuna dair ipucu verebilir. Buda ‘Zschäpe’nin NSU-cinayetlerde suç ortaklılığından yargılanabilme imkanı olduğunu belirtir.

Devamında ‘Zwickau’daki ‘Polenzstrasse’den (sokak) ‘Zschäpe’, ‘Mundlos’ ve ‘Böhnhardt’ın eski komşuları sorgulandı. ‘Zschäpe’yle açık bir şekilde sempati duyduklarını ve onun üzerine kötü bir şey demek istemedikleri ve diyemedikleri, korkunçtu. Bu insanlar demekki ‘Zschäpe’nin bir cinayet dizisinin parçası olduğunu, daha kavriyamamışlar. Veya eski komşusu için çizdikleri resimi etkilemek için yetmiyor.