13.11.2013

Bugün sabah, dava gününde ‘Andreas Schulz’ sorgulanacaktı. ‘Schulz’ ‘Frank Liebenau’ ile birlikte ‘Medley’ adlı Nazi dükkanını işletti ve kendi ifadesine göre ‘Wohlleben’ ve ‘Schulz’e ye Çeskayı teslim etmişti.

‘Wohlleben’ ve ‘Zschäpe’nin savunmacılar tarafından, ‘Schulz’e ye ön bilgi verilmesi ve bununla birlikte kapsamlı susma hakkına sayip olduğunu, teklifte bulundular. Bundan dolayı mahkeme birkaç kere kendi arasında danışmanlık yapmak için, ara verdi. Aradan sonra şahide ön bilgi verildi. Cineyetlerde yardımcı olabilme başlayan şüpheden dolayı, tamamen susma hakkı olduğunu belirtti. Ondan sonra kendisi, bir avukata danışmak istediğini, fakat kendisinin avukatı olmadığını, ifade etti. Bundan dolayı yine ara verildi.

‘Wohlleben’nin savunmacılarının teklifi, ‘Wohlleben’e zarar verebilir. Mahkeme şimdi, ‘Schulz’e yi üç sorgudan geçiren memurları dinliyecek. Memurlar büyük ihtimale göre, onların protokole yazılan ifadelerini oynaylarlar. Ayrıca bu ifadeler ‘Wohlleben’ ve ‘Schultze’yi ağır yükler. Örneğin ‘Schulz’, baştan beri susturu bir silah ismarlanıldığı ve ‘Wohlleben’nin katılımı bu siparişte olduğunu, belirttmişti. Yani ‘Wohlleben’nin savunmacıları şimdi bu şahide soru sorma imkanını kendi ellerinden aldı.

Ardından ‘Yozgat’ ve ‘Kubaşık’ın müdahil davacı temsilcileri, birbirilerin üzerine kurulan kanıt dilekçelerde bulundular. İhbarcı başkanı ‘Temme’ye karşıki olan ceza davasında olan tüm araştırma dosyaları bu davaya eklenilmesi ve Hessen’in eyalet ana koruma dairesinin üstünü kapatmaya çalıştığı faaliyetleri aydınlatmayı hedefliyor, bu dilekçe.