Yazar arşivleri: admin

19.06.2018

AvukatSturm’danyorucu mütalaaya devam

Avukat Sturm bugün mütalaasına devam etti ama onu yine biriremeyip son iki kısmını yarın sunacağını duyurdu. Daha mütalaalarkapsamındaverilmiş delil tespit dilekçeleri hakkında da karar verilmesi gerektiğinden mahkemenin hükmünüen erken 3.-5.7 haftasında vermesi bekleniyor.

Sturm bugün yine Zschäpe’nin NSU’nun diğerleriyle eşit haklara sahip bir üyesi değil de kazara iki katil ile birlikte oturan çocuk sever bir komşu olduğunu göstermeleri gereken delillerin “takdiri”ni denedi. Bu esnada Federal Savcılığın delilleri takdirine çok sayıda eleştiride bulunurken kendisiyse delilleri çarpıtarak kitabına uydurdu.

Okumaya devam et

13.06.2018

Avukat Sturm mütalaasına başladı

Bugün avukat Sturm’un Beate Zschäpe’nin terörist bir örgütün kuruculuk ve üyeliğinden cezalandırılabilirliği konusundaki mütalaasına başladı. Mütalaaya daha öğlenin biraz ardından ara verildi, çünkü bu sabah öksürük krizleri geçeiren Sturm çok bitkin olduğunu belirtti. Mahkeme başkanının mütalaasının çok kısa bir bölümünü daha (yani yaklaşık 20-30 dakikalık bir bölüm) sunup sunamayacağı sorusuna patetik bir öfkeyle tepki verdi, ama duruşmanın ardından yarım saat boyunca basınla görüşecek kadar da formundaydı.

Okumaya devam et

12.06.2018

Avukat Stahl’dan suç ortaklığına yönelik mütalaa

Bugün Zschäpe’nin avukatı Stahl, Zschäpe’nin NSU’nun gerçekleştirdiği cinayetler, patlayıcılı saldırılar ve soygunlardaki suç ortaklığıyla ilgili mütalaada bulundu. Geçtiğimiz hafta meslektaşı Heer’in duyurmuş olduğu üzere tüm bu suçlarla ilgili olarak beraat talebinde bulundu.

Stahl, başlangıçta savunmanın tespit edilen olaylar açısından Federal Savcılıkla büyük oranda aynı görüşte olduğunu, ama meselenin bu olayların hukuki değerlendirmesi olduğunu belirtti. Mütalaası gerçekten de Federal Savcılığın da temel aldığı olayların hukuki bir değerlendirmesi -ki bu değerlendirme Stahl’ın tezine göre bir suç ortaklığını kanıtlamıyordu- ve tam da bu olaylara karşı çıkarak Zschäpe’nin az çok isteksiz olarak Böhnhardt ve Mundlos ile yeraltına kaçmış ve esas olaylarla ilgisi olmayan biri olarak çizdiği oto-portreyi savunma çabası arasında gidip geldi.

Okumaya devam et

07.06.2018

Avukat Heer Frühlingsstraße’deki kundakçılık ile ilgili mütalaasını bitirdi

Avukat Heer bugün Zschäpe’nin kundakçılık ve yan dairedeki yaşlı kadınla binada inşaat çalışması yapan iki işçiyi öldürme teşebbüsünden cezalandırılabilirliği konusundaki uzun açıklamalarına devam etti. Sabah saatlerinde delilleri tek tek ele alırken akşamüstü hukuki değerlendirmede bulundu.

Heer’in delillerin takdirine yönelik sözde net ve ayrıntılı açıklamalarını dinlemek yeterince yorucu değilmiş gibi bu yoruculuk hukuki değerlendirmelere yönelik açıklamalarında daha da arttı: Heer kendine aşık ve bir sınav sırasında problemin çözümü için önem taşımasalar da çok sayıda hukuki ayrıntıyı bildiğini göstermek isteyen bir hukuk öğrencisi tavrı içerisinde kundakçılığa yönelik kanunların farklı unsurlarıyla ilgili saatlerce açıklamada bulunarak Zschäpe’nin sadece hafif kundakçılıktan ve patlayıcı madde kullanılan bir patlamaya ihmalkar bir şekilde sebebiyet vermekten cezalandırılmasının gerektiği sonucuna vardı. Okumaya devam et

06.06.2018

Frühlingstraße’deki yangınla ilgili mütalaa başladı

Avukat Heer bugün mütalaasının Frühlingstraße’deki yangınla ilgili bölümüne başladı. Bunu alışıldık kılı kırk yaran ve detaylı tarzıyla yaptığından mütalaasını bugün de bitirmedi. Bu mütalaayı yarın bitmesinin ardından ele alacağız.

05.06.2018

Avukat Heer’in mütalaası: Beate Zschäpe neden değerlendirilebilir bir itirafta bulunamadı?

Mahkeme bugünkü duruşmanın başlangıcında iki belge daha okudu ve Ralf Wohlleben’in sabit diskinde bulunan bir propaganda videosunu inceledi. Wohlleben’in savunmasının tanıkların çağrılması için vermiş olduğu dilekçeler yine reddedildi. Savunma buna her zamanki gibi duruşmaya ara verilmesi ya da hakimin reddi için dilekçe vermek yerine tepki vermeyerek aşırttı.

Böylelikle öğlene doğru Zschäpe’nin “eski avukatlarının” mütalaası başlayabildi. Avukat Heer mütalaa için en azından duruşma haftasının tümüne ihtiyaç duyacaklarını duyurdu. Okumaya devam et

17.05.2018

Avukat Nahrath’ın mütalaası – Korkunç şüphe: Hitler yoksa Yahudi düşmanı değil miydi?

Avukat Klemke’nin mütalaasını bugün sonlandırmasının ardından, Wohlleben’in avukatlarından son olarak Nahrath söz aldı. Nahrath’ın ne de olsa Wiking Gençliği’nin ülke çapındaki son lideri olarak savunmanın mütalaalarının finalinde bir kez daha büyük bir Nazi gösterisi sergileyecğini düşünen çoktu. Nahrath’ın kendisi de mütalaasının ikinci bölümü öncesinde Klemke benzeri bir „mizahi“ çıkışla „mağdurların ve acı çekenlerin en iyisi en yakınlarındaki iyilikçilere ya da yerel politik komiserine gitmelerinin tavsiye olunduğunu“ söyledi.

Okumaya devam et

16.05.2018

Wohlleben’in savunmasının mütalaasına devam

Wohlleben’in avukatı Klemke’nin mütalaasının bugünkü devamına dair dün söylememiş olduğumuz yeni bir şey yok. Klemke de savunmanın vermiş olduğu halk ölümü dilekçesini savunmayı denedi. Klemke „mizahının“ söz konusu olduğu yerler (örneğin Klemke’nin müdahil davacıların mahkeme salonundan nasıl „göçeceklerini“ görmek için bu dilekçeyi bir kez daha sunmak istediği ifadesi gibi- çok komik, çünkü o zaman avukatların kendileri göçmen olacaklar!“) dışında bu çıkışta da yeni bir şey yoktu.

Söz konusu edilmeye değer olan tek şey, Klemke’nin (kendi standartlarına göre nispeten üstü kapalı şkilde ifade etse de) özellikle de Carsten Schultze’nin „eşcinsel eğilimlerini çekinmeden yaşayabileceği güzel yeni hayatı“ndan bahsederkenki aşağılayıcı tonlamasında kendini belli eden eşcinsel düşmanlığıydı. Okumaya devam et

15.05.2018

Wohlleben’in savunmasının mütalaası: Acelecilik ve Şikayetçilik

Aşırı sağcı ideolojinin kendini dışarıya yansıtış şeklinin iki temel unsuru olduğu -yani acelecilik ve şikayetçilik- genel olarak geçerliyse, Ralf Wohlleben’in savunmasının bugün sunduğu mütalaasında avukat Schneiders ilkinden, avukat Klemke ise ikincisinden sorumluydu.

Schneiders’ göre müvekkili her şeyden önce bir kurbandı: Onun hakkında ağır şekilde peşin hükümde bulunan basının kurbanı, „camia röntgenciliği“ yapan „kimi müdahil davacıların“ kurbanı, politika ve medyanın beklentileri nedeniyle müvekkillerine her ne pahasına olursa olsun hüküm giydirmek isteyen önyargılı medyanın kurbanıydı. Mütalaası mahkemenin davayı yönetim şekline yönelik eleştirilerin, Wohlleben’in savunmasının içeriksel konulara yönelik verdiği delil tespit dilekçelerinin ve ilkel komplo teorilerinin bir karışımıydı. Okumaya devam et

09.05.2018

Gerlach’ın savunmasının mütalaası: gayet iyi hazırlanıp kendi müvekkileri tarafından çürütüldü

Bugün Gerlach’ın savunması mütalaada bulundu. Ve bu mütalaa da sonuçta ikna edici olmayıp Gerlach’ı hakettiği hükümden kurtaramayacak olsa da en azından avukat Hachmeister’in açıklamaları için şu söylenebilir: Hiç olmazsa nihayet bir mütalaa! Gerlach’ın avukatları da davayı politik amaçlarla kullanmak isteyen „politik çevrelere“ saldırdı ve 2000’ler öncesinde sağcı terörle uğraşmanın asla gerekmemiş olduğu gibi tuhaf tezler öne sürdü. Ama en azından mahkemeyi ikna etmek için gerçekten çaba gösterdiler ve Federal Savcılığın sunduğu delillere bir nebze derinlemesine eğildiler.

Okumaya devam et