19.01.2017

Hiçbir şeyi açıklığa kavuşturmayan bir duruşma günü daha

Bugün bir kez daha Prof. Leygraf ifade vermek üzere çağrıldı (mahkemeye geldiği son gün için bkz. 11.01.2017). Wohlleben’in savunmasının vermiş olduğu dilekçe üzerine heyet başkanı hakim bilirkişiye yaklaşık iki saat boyunca dava sanık ve tanıklarının Carsten Schultze ve ona yönelik suçlamalar hakkında vermiş oldukları ifadeleri aktardı. Wohlleben’in savunması bilirkişiye verilen bilgilere belki ilavede bulunmak isteyeceklerini ama buna karar vermek için önce zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Leygraf’ın bu nedenle önümüzdeki hafta tekrar mahkemeye gelmesi gerekiyor.

Bu duruşma gününün davayı içeriksel olarak ileriye götürdüğünü öne sürmek mümkün değil. Özellikle de tanıkların Schultze hakkında söylediklerinin nihayetinde Leygraf’ın bilirkişi raporunda temel aldığı bilgilerden pek farklı olmadığı göz önüne alınırsa… Bilirkişi de böyle düşünüyor olmalı ki anlatılanlardan çok azını not aldı.

Leygraf’ı geçtiğimiz hafta çoktan teşekkür edip evine yollamak isteyen mahkemenin nihayetinde istediği, Wohlleben’in savunmasından gelmesinden korkulan revizyon nedenlerini engellemekti. Ancak onların Prof. Leygraf’ın bilirkişi raporuna hukuksal açıdan korunmaya değer bir ilgi gösterdikleri haklı olarak şüphe götürür. Çünkü Prof. Leygraf, Schultze’nin inanılırlığı ile ilgili fikir beyan etmek yerine sadece ona gençlik ceza hukukunun mu yoksa yetişkin ceza hukukunun mu uygulanması gerektiği konusunda görüş bildirdi.

Önümüzdeki hafta iki bilirkişi – Prof. Saß ve Prof. Leygraf – görüş bildirmeye devam edecekler. Diğer yandan -Wohlleben’in savunmasının daha önceden vermiş olduğu bir dilekçe üzerine- Jena’dan dört polis memuru sanık Wohlleben’in ideolojisi hakkında bildiklerini anlatacaklar.